Transformatoren slut

Transformatoren på Dalstrupvej lever på lånt tid

Et transformatortårn er en høj bygningskonstruktion opført af sten eller metal, der giver læ og afdækning til en transformator, der transformerer den elektriske spænding ned, så den kan anvendes af forbrugerne. Et transformatortårn er et eksempel på en transformatorstation.
For at overholde den klassiske fysiks lov om energiens bevarelse, skal den elektriske effekt der omsættes i primær- og sekundær-kredsløbet være lige store i den ideelle, tabsfri transformator (I en praktisk transformator er der altid en lille smule tab, som viser sig ved at transformatoren bliver “håndlun” eller decideret varm~…
Klik på billede og se et stort.
 
Anna Lund den 5. marts 2018