Harre Gl.

Klik på link og se lidt af det gamle Harre.

http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1788970

http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=18&lat=56.71351720338677&lng=8.923864960670473

http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1788875

http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1788938

**************

Fra den ældre del af Harre by og gamle postkort.

Disse billeder er taget af tømmermester Svend Ravn i året ca. 1956
Svend stod oppe ved korset på Harre Kirketårn og tog billederne ca. 1956
Har fået billederne af Karen Ravn i 2017.

Klik på billeder og se et stort.

Klik på billeder og se et stort.

Sallingsundvej, set fra Kirkens tårn.  Herover

Gl. Skivevej set fra kirkens tårn. Herover.

Sallingsundvej, set fra Kirkens tårn. Herover.

Sallingsundvej, set fra Kirkens tårn. Med de 2 købmandsbutikker. Herover

Sallingsundvej, set fra Kirkens tårn. Med de 2 købmandsbutikker. Herover

Harrevig set fra kirkens tårn. Herover.

Sallingsundvej, set fra Kirkens tårn. Med de 2 købmandsbutikker. Herover

Sallingsundvej, set fra Kirkens tårn. Med de 2 købmandsbutikker. Herover

Sallingsundvej, set fra Kirkens tårn. Herover.

Kirkegården set fra tårnet.

Kirkegården set fra tårnet.


    Smeden.Købmanden ca.1908

Smeden og købmanden

Købmandsbutikken blev bygget 1905 af Peter Østergaard, bror til Per Abildgaard, (Jens Peters bedstefar).

Smedjen bygget ca.  1909

Skomager først i 1922

Smeden.Købmanden ca.1908


   År ca. 1952

Børge Tang Jørgensen fødegård, faderen Ingvard Tang Jørgensen,boede der. I dag bor Anne Lise, enke efter Erik, Børges bror, og sønnen Jens Peter

Borge Tang Jorgensen.1952


     Fra ca. 1915

År ca. 1915
Stuehuset brændt 1916

Ingvard tang Jørgensens gård

Ca 1915


Gadeparti  Harre.1955

Gadeparti harre.1955


Sallingsundvej 93  Harre  Bygget i  ca.1912 af Andreas Ravn  ( Svend Ravns Far )  Billedet er fra ca. 1934

Salingsundvej 93 ca.1934


 År ca. 1905  Harre by set fra øst

Harre 1905


              Harre Kirke 1910

År ca. 1910  Harre kirke set fra Gl. Skivevej

Harre Kirke 1910


        Harre Kirke 1943

År ca. 1943               

Harre kirke og by.   Bent Tangs hus bygget 1942, “Dorthes Tang Jørgensens” bygget 1931, Kristian Rasmussen hus bygget  1939, i “Niels Kroghs” hus boede Niels Kristian Nielsen, Aksel Nielsen (a’ maaler) 

Harre Kirke 1943


              Harre kirke 1955

Harre kirke 1955


        Harre kirke ca.1908

 set fra Roslevvej ( Sallingsundvej)

Harre kirke ca.1908


     Harrevig. 1955

Harrevig.1955


   Hjerk & Harre Skole. 1955

År ca. 1955      Hjerk-Harre skole blev indviet 10. august 1954

Hjerh & Skole.1955


          Julekort  År ca. 1916

 Laust Peter, Karl, Søster (Skyldal), Jørgen Jørgensens gård, senere Gjørups gård. Brand 3. august 1916, stuehuset brændte ikke. 

Julekort 1916


            Mellem 1912-16 BagsidenMellem 1912-16 Bagsiden


År mellem 1912 og 1916

Stuehuset brændt 3. august 1916

Ingvard Tang Jørgensen

Mellem 1912-1916


       Skole.Købmanden. Bagsiden

Skole.Købmanden. Bagsiden


            Skole.Købmanden. ca. 1909

Harre by set fra Gl. Skivevej ved forsamlingshuset. Den røde skole bygget 1907-9. Der var Laura Krieger 1. lærerinde og boede der sammen med sin søster Karoline. I den hvide skole boede lærer Lindum.

Skole.Købmanden.ca 1909


Smede.Købmanden. d. Bagsiden

Smede.Købmanden. d. Bagsiden


Kopi af tegning af Svend Ravn fra sidst i 40érne: Harre købmandsbutik . Svend Ravn fortæller, at huset er ca. 100 år gammelt. Det blev opført af Peter Østergaard, der var handelsmand og gennem tiden byggede flere huse i Salling og Skive til videresalg. Da huset her var færdigt, blev det solgt til Esper Jørgensen, der startede en købmandsbutik. Han, konen og otte børn boede i huset, samtidig med, at der var butik.

Det næste hus er et af de ældste i byen. Der var snedkerværksted først og senere købmandsbutik, så der var to købmænd lige ved siden af hinanden.

harre købmnad(1)

image002


Nogle af  billeder er udlånt af Børge Tang Jørgensen den 10. december 2006

Vi er interesseret i billeder fra Harrevig-egnen. Lad os høre fra jer.

Fra Gl. Harre og gamle postkort.