Landspolitiker

9. december 2015 Herunder brevet der er afsendt

Rute 26 brev.8.12.15

Klik på den røde linje og se brevet fra Kristian Pihl Lorenzen til Transport Ministeren.

Klik på et kort og se et stort

Kort A Kort B

 


 

Tak for besøget til dig Kristian Pihl Lorenzen. Tak fordi du lyttede meget seriøst til vores augmenter om sikkerheden på og ved rute 26 ved Harre, vores manglende skilte der kunne vise vej til vores aktive samfund. Tak fordi du også lyttede til vores frustration over spærrede veje i forbindelse med kloakarbejdet i mere eller mindre 1 år. Tak fordi du tager vores frustrationer med til Christiansborg.
Harrevig-egnen et godt sted at bo og leve.

============

Onsdag den 2. december 2015

Harrevig egnen får besøg.

Landspolitiker besøger farlig vejstrækning på rute 26 ved Harre

Program med ca. tider.

         Ca. 12.30  Ankomst hos Harre Købmand
         Ca. 12.40  Afgang pr bil ud til Rute 26.
                              Besigtigelse af farlig vejstrækning.
                              Besigtigelse af manglende anvisningsskilt
                              der viser mod købmanden.

         Ca. 13.20  Ankomst til købmanden igen.
                              Fælles velkomst til Kristian Pihl Lorentzen.
                              Fælles møde med Kristian Pihl Lorentzen
                              Der kan stilles spørgsmål og der kan fortælles
                              om oplevelser på rute 26.
                              Hovedemner er vel sikkerheden på rute 26,
                              og det at købmanden ikke må få sat skilt op,
                              der henviser til Harrevig egnens købmanden.

Et ønske fra Kristian Pihl Lorentzen er, at møde Borgerne fra Harrevig egnen og høre deres mening.

Kristian Pihl Lorentzen har sat rigelig med tid af, så alle kan stille spørgsmål og få et svar.

Skive Kommune er repræsenteret ved
Anne Lindholt Kornvig, Teamleder for Vejmyndighed og Drift.
og
Arne Spicer Lindgren, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
og er i udvalget for Teknik og Miljø.

**. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard kommer direkte fra et andet møde kl..14.30

Efter turen på rute 26 vil der være lidt mundgodt til alle hos Harre Købmand
Mødet afholdes hos Harre Købmand. Borgernes Egen Butik.

Jo flere vi møder op, jo mere kan Kristian Pihl Lorentzen tager med til Christiansborg.

Fortæl naboerne, ja alle om dette fantastiske møde og kom.

Alle er velkommen til at følge med på turen i bil og efter turen bliver der serveret lidt mundgodt hos købmanden.  Der bliver mulighed for at stille en masse spørgsmål.  Der er aftalt med Kristian Pihl Lorentzen, at der skal være masser af tid til spørgsmål og svar.

Optakten til mødet ses herunder.

Landspolitiker besøger farlig vejstrækning Rute 26 ved Harre
Onsdag den 2. december klokken 12.30 besøger Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen Harre i Salling nord for Skive for selv at se den farlige vejstrækning mellem Harre og Nautrupvej på Rute 26, som nu i årevis har bekymret borgerne. Politikeren kommer efter, at borgerne har inviteret ham. Det sker efter, at Salling Avis har forelagt politikeren sagen på baggrund af en række artikler i avisen om ”Dødsruten”, som strækningen kaldes lokalt. Og alle borgere er velkommen, fortæller John Pedersen, der står bag invitationen på vegne af borgerne på Harrevig egnen samt foreningerne og købmanden her.
– Vi mødes ved Min Købmand i Harre, hvorefter vi kører ud og ser strækningen sammen. Herefter kører vi tilbage til Min Købmand, hvor der er lidt godt til ganen og mulighed for at stille spørgsmål og udtrykke sin bekymring, siger John Pedersen, der forventer, at rigtig mange benytter denne mulighed og dukker op.
Og uroen er begrundet. Gennem årene har flere borgere således oplevet, at lastbiler ved et uheld har skubbet dem i grøften, når de cykler på strækningen, hvor bilerne suser forbi med de lovlige 90 km/t. En cykelsti har derfor været et ønske de seneste mindst 15 år, men selvom både borgere og kommune gentagende gange har kontaktet Vejdirektoratet er der intet sket Årsagen: Der er ingen penge.
– Det lyder som om, at vi står med en alvorlig udfordring omkring den strækning, og det vil jeg gerne se med mine egne øjne. Skal jeg gå videre med sagen til Christiansborg, vil jeg først møde borgerne og høre deres argumenter, siger politikeren.
Hver år cykler mange cykelturister også af ”Dødsruten” – nogle med oppakning, andre med børn. Fordi der ikke er en cykelsti, har de bløde trafikanter kun den plads, der svarer til en god størrelse 42 i sko, at færdes på.

 Mail korrespondance med vejdirektoratet ses herunder.

Fra: Bent Lund Nielsen [mailto:bln@vd.dk]
Sendt: 29. juni 2015 11:03
Til: John Pedersen. Harre
Cc: Tina Plougman
Emne: SV: Vedr. Harre Købmand ApS

Til John Pedersen. Harre

Tak for henvendelsen i mail af 24. juni 2015 om særlig vejvisning vedrørende Harre Købmand ApS.

Som det fremgår af mailen har der allerede været kontakt til mine lokalkendte kolleger i Vejdirektoratet i Aalborg. De har størst kendskab til lokaliteten, og de har orienteret om mulighederne inden for de gældende bestemmelser. I mailen ønskes opsat, det der i fagsproget betegnes som særlig servicevejvisning. Bestemmelserne om dette fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning §§ 375 – 393. Endvidere fremgår mulighederne for at klage af § 332. Se vedlagte link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139506

Heraf fremgår såvel, hvilke tavler der kan betales for, som hvor langt fra målet disse kan placeres. Det fremgår endvidere hvilke omkostninger, der skal betales for.

Jeg har dog kun mulighed for ligesom mine kolleger i øvrigt at holde mig til de gældende bestemmelser. Derfor må jeg henholde mig til den afklaring og den vurdering, der allerede er foretaget i mundtlig dialog med mine kolleger Vejdirektoratet i Aalborg.

Såfremt skriftlig ansøgning ønskes kan mine kolleger orientere nærmere om processen og omkostningerne, der er forbundet hermed.

Venlig hilsen
Bent Lund Nielsen  Projektleder Vejstandarder

Niels Juels Gade 13   1022 København K
Telefon +45 7244 3333   Direkte +45 7244 3129  Mobil 4233 2930
bln@vd.dk   vejdirektoratet.dk

Fra: John Pedersen. Harre [mailto:john@johnep.dk]
Sendt: 24. juni 2015 13:37
Til: Bent Lund Nielsen
Emne: Vedr. Harre Købmand ApS

Att. Projektleder Bent Lund Nielsen

Først lidt om baggrunden for at skrive til dig.
Harre Købmand ApS er Borgernes Egen Butik med opstart den 1. december 1997
Der er 3 fastansatte medarbejder og 4 unger piger, samt vores friske flaskedreng. Plus alle dem der i det daglige giver en hånd med og som er frivillige, samt ulønnet.

Vi har fra ca. 1. november 2013 til slutning af 2014. (officiel aflevering omkring 19. december 2014) været igennem en gennemgribende separation af kloakvand og regnvand.
Alle veje til vores by Harre 7870 Roslev under Skive kommune har været spærret på skift i meget meget lang tid.
Harre Købmand ApS havde i regnskabsåret 1-10-13 til 30-09-2014 et underskud på kr.188.000,00 på grund af de spærrede veje.
Det skal lige siges, at Skive Vand A/S og Salling Entreprenørfirma A/S har prøvet, at hjælpe Købmanden alt det der var muligt for dem, de var jo nød til at spærre vejene.

Derfor har Harre Købmand ApS ( Borgernes Egen Butik) brug for et skilt ved A 26, der hvor Sallingsundvej mødes med A 26 Brovej 7870 Roslev.
Skiltet kunne måske være det sort hvide skilt med en indkøbsvogn.
Indbyggertal i Harre sogn er 302 personer. Sognekode 8543.

Har talt et par gange med Tina Plougman Teknisk designer Telefon: 7244 2034

Tina foreslog at jeg skulle skrive til dig for at få hjælp til evt. at finde ud af hvordan vi lovligt kan få et skilt op der viser, at der er ca. 300 meter til Købmanden.

Vi har virkelig brug for hjælp, der er svært lige at hente så mange penge hjem i en fart igen, som der er tabt under de spærrede veje.

Har du Bent Lund Nielsen mulighed for at vejlede os i hvordan vi får sat skilte op? Evt. ved hjælp af en dispensation eller lignende.
Hvis vi ikke får hævet omsætningen, for at hente det tabte penge hjem meget snart, er vi en luknings truet butik og dermed dør hele vores samfund, vi er mange der har arbejdet for at holde sammen på vores samfund og købmanden i rigtig mange år.

Harre Købmand ApS Sallingsundvej 122 Harre 7870 Roslev Cvr. 20568070

Vi er som altid klar til spørgsmål enten via mail john@johnep.dk eller over telefon på. 2067 0977

Vi ser frem til en positiv svar fra dig. På forhånd tak.

Et samfund uden købmand er ikke et rigtigt samfund.
En købmand uden et aktivt samfund, er ikke en rigtig købmand.
Et aktivt foreningsliv skal der til for, at få et samfund til at fungere.
Et aktivt erhvervsliv er meget vigtigt for, at vi stadig har folk i alle husene.
Passivitet i samfundet er det samme som afvikling.
Aktivitet i samfundet er udvikling.

Jeg skriver til dig som formand for bestyrelsen i Harre Købmand ApS.

Handl lokalt
Det er normalt

De bedste hilsner fra Harre Købmand Borgernes Egen Butik I Harre

Med venlig hilsen    
John E. Pedersen  
Mail.: john@johnep.dk     Direkte tlf. 20 670977
=====================================================