Dagsorden / Referat

Her er dagsorden referat til den 25. februar 2019

Dagsorden  25.02.19    Her i en pdf fil evt til udprintning.

Dagsorden og referat fra den 21. februar 2018

Referat 21.02.18.           Her i en pdf fil evt til udprintning.       

Dagsorden 21.02.18      Her i en PDF fil til evt udskrivning.


Dagsorden fra den 24. januar 2017

Dagsorden 2017-01-24     << Her i en pdf fil evt til udprintning.

Referat.24.01.17.          << Her i en pdf fil evt til udprintning.       


Referat 2015

Referat.24.november 2015    Åben i en pdf fil


Referat 2014

Referat 2014