Bestyrelsen

15-09-2020: Der kommer slet ingen informationer til hjemmesiden fra Harre Købmand ApS * Borgernes Egen Butik *

Bestyrelsen i Borgernes Egen Butik Harre Købmand ApS  fra den 25. februar 2019

Med i bestyrelsen fra 2009      Indtrådt som formand fra den 3. april 2018
Vagn Christensen                      
Lysenvej 36. Hjerk
7870 Roslev                                 Min e-mail adresse er:
—-
Med i bestyrelsen fra 2013       Indtrådt som direktør fra den 3. april 2018
Tina Guldbjerg Jacobsen         
Nørrebyvej 17 Harre
7870 Roslev                                 Min mail er:
Ansat som daglig leder hos købmanden fra den 1. juni 2014.      Ansat hos Harre Købmand pr.  1. april 1999
—-
Med i bestyrelsen fra 25. februar 2019
Carsten Wahl
—-
Med i bestyrelsen fra 21. februar 2018
Niels Hørup
Lysenvej 38  Hjerk                             
7870 Roslev
—-      
Med i bestyrelsen fra 25. februar 2019
Tenna Nielsen
—-
Med i bestyrelsen fra 25. februar 2019
Heinrik Grim Jensen
—-
Suppleanter:  25. februar 2019
Helena Korsbakke
Svend Erik Poulsen
——
Bestyrelsen i Borgernes Egen Butik Harre Købmand ApS  fra den 3. april 2018
Med i bestyrelsen fra 2009      Indtrådt som formand fra den 3. april 2018
Vagn Christensen                      
Lysenvej 36. Hjerk
7870 Roslev                                 Min e-mail adresse er: 

Med i bestyrelsen fra 2013       Indtrådt som direktør fra den 3. april 2018

Tina Guldbjerg Jacobsen         
Nørrebyvej 17 Harre
7870 Roslev                                 Min mail er:
Ansat som daglig leder hos købmanden fra den 1. juni 2014.      Ansat hos Harre Købmand pr.  1. april 1999


Med i bestyrelsen fra 21. februar 2018
Niels Hørup
Lysenvej 38  Hjerk                             
7870 Roslev                                         

Rykket op fra suppleant til bestyrelsesmedlem fra den 3. april 2018
Svend Erik Poulsen
Sallingsundvej 73  Harre
7870 Roslev                                   
Rykket op fra suppleant til bestyrelsesmedlem fra den 3. april 2018
Jørgen Glerup Christensen                 tlf.                

Til Anpartshavere i Harre Købmand ApS. Cvr. 20568070  
Information til alle anpartshavere.   Harre 26/3-2018
Efter afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 20/3-2018 i Harre Købmand ApS. har 3 bestyrelsesmedlemmer besluttet at udtræde af bestyrelsen.
John Pedersen udtræder som formand og kasser i bestyrelsen efter 20 år.
Poul Pedersen udtræder som alm. bestyrelsesmedlem efter at have været i bestyrelsen af flere gange.
Jette Jensen udtræder som alm. bestyrelsesmedlem/sekretær i bestyrelsen efter 19 år, Jette Jensen udtræder endvidere som direktør i selskabet.
Et nyt bestyrelsesmedlem, valgte at arbejde bag ryggen på den samlede bestyrelse, ville gerne holde møde med enkelte medlemmer lige inden det aftalte møde. Diskuterede købmandens situation med udefrakommende personer uden den samlede bestyrelses godkendelse. Dette fik formanden til at trække sig fra bestyrelsen sammen med de to øvrige bestyrelsesmedlemmer, der bla. ikke kunne acceptere denne arbejdsmetode og det var årsagen for udtrædelse af bestyrelsen.
Vi takker for tilliden gennem de mange år.
Med venlig hilsen
Jette Jensen
Poul Pedersen
John E. Pedersen

Bestyrelsen i Borgernes Egen Butik Harre Købmand ApS  fra den 21.februar 2018

———————————————

Med i bestyrelsen fra start i 1997, som formand
John Pedersen    udtrådt af bestyrelsen den 20. marts 2018                   


Med i bestyrelsen fra 1998
Jette Jensen          udtrådt af bestyrelsen den 23. marts 2018                        


Med i bestyrelsen fra 21. februar 2018
Poul Pedersen    Udtrådt af bestyrelsen den 20. marts 2018


Med i bestyrelsen fra 2009
Vagn Christensen                     
Lysenvej 36. Hjerk
7870 Roslev                                


Med i bestyrelsen fra 2013
Tina Guldbjerg Jacobsen        
Nørrebyvej 17 Harre
7870 Roslev                                 Min mail er: 
Ansat som daglig leder hos købmanden fra den 1. juni 2014.      Ansat hos Harre Købmand pr.  1. april 1999
   


Med i bestyrelsen fra 21. februar 2018

Niels Hørup
Lysenvej 38  Hjerk                             
Hjerk
7870 Roslev                                         


1 suppleant fra 21. februar 2018

Svend Erik Poulsen
Sallingsundvej 73
Harre
7870 Roslev mail.:


2. suppleant  fra 21. februar 2018
Jørgen Glerup Christensen                 tlf.                


===================================================

Bestyrelsen i Harre Købmand ApS  fra den 24.januar 2017 til 21. februar 2018

Med i bestyrelsen fra start i 1997, som formand
John Pedersen                         


Med i bestyrelsen fra 1998
Jette Jensen                             


Med i bestyrelsen fra 2009
Vagn Christensen                    
Lysenvej 36  Hjerk
7870 Roslev                                 Min e-mail adresse er: 


Med i bestyrelsen fra 2013
Tina Guldbjerg Jacobsen      
Nørrebyvej 17  Harre
7870 Roslev                                  Min mail er: 
Ansat som daglig leder hos købmanden fra den 1. juni 2014.      Ansat hos Harre Købmand pr.  1. april 1999


Med i bestyrelsen fra 2015
Knud Andreassen                               tlf.                 


Med i bestyrelsen fra 24. januar 2017
Solvej Vejls Jensen                        Mobil         


1. suppleant
Brian Christensen                            Mobil.          


2. suppleant
Jørgen Glerup Christensen                 tlf.                

==============================================================


Bestyrelsen fra den 25. november 2014 til  24. november 2015
John Pedersen ………..  Sallingsundvej 93… Harre ..7870 Roslev
Jette Jensen .…………   Harrebjergvej 5……Harre ..7870 Roslev
Carsten Wahl……….     Ottestoften 48 ….. ………….8660 Skanderborg
Vagn Christensen……….  Lysenvej 36……..    Hjerk….7870 Roslev
Tina G. Jacobsen……….. Nørrebyvej 17….   Harre… 7870 Roslev

Knud Andreassen    Nørrebyvej 15  Harre   7870 Roslev
1, suppleant. Poul Pedersen
2, suppleant. Jørgen Christensen


Bestyrelsen fra den 24. november 2015 til 24. januar 2017

John Pedersen ………..  Sallingsundvej 93… Harre ..7870 Roslev
Jette Jensen .…………   Harrebjergvej 5……Harre ..7870 Roslev
Carsten Wahl……….     Ottestoften 48 ….. ………….8660 Skanderborg
Vagn Christensen……….  Lysenvej 36……..    Hjerk….7870 Roslev
Tina G. Jacobsen……….. Nørrebyvej 17….   Harre… 7870 Roslev
Vagn H. Kristensen. ….   Fjordager 2.  ……..Harre …7870 Roslev

1, suppleant. Knud Andreassen
2, suppleant. Jørgen Christensen


Bestyrelsen fra den 25. november 2013 til 25. november 2014
John Pedersen ………..  Sallingsundvej 93… Harre ..7870 Roslev
Jette Jensen .…………   Harrebjergvej 5……Harre ..7870 Roslev
Svend E. Poulsen………   Sallingsundvej 73.  Harre ..7870 Roslev
Vagn Christensen……….  Lysenvej 36……..    Hjerk….7870 Roslev
Tina G. Jacobsen……….. Nørrebyvej 17….   Harre… 7870 Roslev
Erik Kristensen ………    Lysenvej 27,  ……….Hjerk …7870 Roslev
1, suppleant. Jens K. Espersen.  Kris overtog for Erik Kristensen den sidste del af perioden.
2, suppleant. Jørgen Christensen


Bestyrelsen fra den 26. november 2012 til 25. november 2013
John Pedersen ………..  Sallingsundvej 93… Harre ..7870 Roslev
Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Jette Jensen .…………   Harrebjergvej 5……Harre ..7870 Roslev
Svend E. Poulsen………   Sallingsundvej 73.  Harre ..7870 Roslev
Vagn Christensen……….  Lysenvej 36……..    Hjerk….7870 Roslev
Jens K. Espersen (Kris) Hjerk Kirkevej 16 Hjerk….7870 Roslev
1, suppleant. AnneLise Iversen
2, suppleant. Jørgen Christensen


Bestyrelsen fra den 21. november 2011 til 26. november 2012
John Pedersen ………..  Sallingsundvej 93… Harre ..7870 Roslev
Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Jette Jensen .…………   Harrebjergvej 5……Harre ..7870 Roslev
Svend E. Poulsen………   Sallingsundvej 73.  Harre ..7870 Roslev
Vagn Christensen……….  Lysenvej 36……..    Hjerk….7870 Roslev
Jens K. Espersen (Kris) Hjerk Kirkevej 16 Hjerk….7870 Roslev

1, suppleant. AnneLise Iversen
2, suppleant. Jørgen Christensen


Bestyrelsen fra den 22. november 2010 til 21. november 2011

John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev
Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Jette Jensen .…………Harrebjergvej 5……. Harre …7870 Roslev
Svend E. Poulsen………Sallingsundvej 73. Harre …. 7870 Roslev
Vagn Christensen……….Lysenvej 36……Hjerk……..7870 Roslev
AnneLise Iversen………Dalstrupvej 1… Harre……..7870 Roslev indtrådt d. 4. april 2011

Jens Skyldal har ønsket at udtræde af bestyrelsen pr. 7. marts 2011

1, suppleant. AnneLise Iversen er indtrådt i bestyrelsen fra d. 4. april 2011
2, suppleant. Jørgen Christensen


Bestyrelsen fra den 23. november 2009 til 22. november 2010
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Jette Jensen .…………Harrebjergvej 5……. Harre …7870 Roslev
Svend E. Poulsen………Sallingsundvej 73. Harre …. 7870 Roslev
Jens Skyldal……………Gl. Skivevej 24………………….7870 Roslev
Vagn Christensen……….Lysenvej 36……Hjerk……..7870 Roslev

1, suppleant. AnneLise Iversen
2, suppleant. Anne Lise Abildgård


Bestyrelsen fra den 24. november 2008 til 23. november 2009
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Jette Jensen .…………Harrebjergvej 5……. Harre …7870 Roslev
Svend E. Poulsen………Sallingsundvej 73. Harre …. 7870 Roslev
Egon Jeppersen……….Udsigten 17. ……….Hjerk ……7870 Roslev
Arne Jørgensen……….Højfaldsvej 26……Hjerk……..7870 Roslev

1, suppleant. AnneLise Iversen
2, suppleant. Anne Lise Abildgård


Bestyrelsen fra den 19 november 2007 til 24. november 2008
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Jette Jensen .…………Harrebjergvej 5……. Harre …7870 Roslev
Svend E. Poulsen………Sallingsundvej 73. Harre …. 7870 Roslev
Egon Jeppersen……….Udsigten 17. ……….Hjerk ……7870 Roslev
Arne Jørgensen……….Højfaldsvej 26……Hjerk……..7870 Roslev

1, suppleant. Erling Bilstrup
2, suppleant. Anne Lise Abildgård


Bestyrelsen fra den 20. november 2006 til 19. november 2007
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Jette Jensen .…………Harrebjergvej 5……. Harre …7870 Roslev
Erik Kristensen ………Lysenvej 27, ………..Hjerk …..7870 Roslev
Svend E. Poulsen………Sallingsundvej 73. Harre …. 7870 Roslev
Egon Jeppersen……….Udsigten 17. ……….Hjerk ……7870 Roslev

1, suppleant. Erling Bilstrup
2, suppleant. Anne Lise Abildgård


Bestyrelsen fra den 21. november 2005 til 20. november 2006
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Anna Skov……………Sallingsundvej 110 .Harre ….7870 Roslev
Jette Jensen .…………Harrebjergvej 5……. Harre …7870 Roslev
Hanne Nielsen ….…. ..Dalstrupvej 2a……. Harre .. .7870 Roslev
Erik Kristensen ………Lysenvej 27, ………..Hjerk …..7870 Roslev
1, suppleant. Nina Pedersen
2, suppleant. Svend E. Poulsen


Bestyrelsen fra den 22 november 2004 til 21. november 2005
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Svend E. Poulsen……. Sallingsundvej 73.. Harre….7870 Roslev
Anna Skov……………Sallingsundvej 110 .Harre ….7870 Roslev
Jette Jensen .…………Harrebjergvej 5……. Harre …7870 Roslev
Hanne Nielsen ….…. ..Dalstrupvej 2a……. Harre .. .7870 Roslev
1, suppleant. Nina Pedersen
2, suppleant. Villy Andersen


Bestyrelsen fra den 24 november 2003 til 22 november 2004

John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev
Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Svend E. Poulsen……. Sallingsundvej 73.. Harre….7870 Roslev
Anna Skov……………Sallingsundvej 110 .Harre ….7870 Roslev
Jette Jensen .…………Harrebjergvej 5……. Harre …7870 Roslev
Hanne Nielsen ….…. ..Dalstrupvej 2a……. Harre .. .7870 Roslev
1, suppleant. Nina Pedersen
2, suppleant. Villy Andersen


Bestyrelsen fra den 18 november 2002 til 24 november 2003
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Svend E. Poulsen……. Sallingsundvej 73.. Harre….7870 Roslev
Anna Skov……………Sallingsundvej 110 .Harre ….7870 Roslev
Jette Jensen .…………Harrebjergvej 5……. Harre …7870 Roslev
Hanne Nielsen ….…. ..Dalstrupvej 2a……. Harre .. .7870 Roslev
1, suppleant. Nina Pedersen
2, suppleant. Villy Andersen


Bestyrelsen fra den 26 november 2001 til 18 november 2002
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Svend E. Poulsen……. Sallingsundvej 73.. Harre….7870 Roslev
Anna Skov……………Sallingsundvej 110 .Harre ….7870 Roslev
Jette Jensen .…………Harrebjergvej 5……. Harre …7870 Roslev
Hanne Nielsen ….…. ..Dalstrupvej 2a……. Harre .. .7870 Roslev
1, suppleant. Nina Pedersen
2, suppleant. Villy Andersen


Bestyrelsen fra den 20 november 2000 til 26 november 2001
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Svend E. Poulsen……. Sallingsundvej 73.. Harre….7870 Roslev
Anna Skov……………Sallingsundvej 110 .Harre ….7870 Roslev
Jette Jensen .…………Harrebjergvej 5.….. Harre …7870 Roslev
Maria Kristensen……..Sønderbyen 15….. Harre… 7870 Roslev
1, suppleant. Erik Kristensen Hjerk
2, suppleant. Kr. Erik Andersen


Bestyrelsen fra den 22 november 1999 til 20 november 2000
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Jette Jensen .…………Gl. Skivevej 1…….. Harre ..7870 Roslev
Annelise Iversen………Dalstrupvej 1…….. Harre .. .7870 Roslev
Poul Erik Jensen…….. Sallingsundvej 128 Harre….  7870 Roslev
Maria Kristensen……..Sønderbyen 15….. Harre…  7870 Roslev
1, suppleant. Erik Kristensen Hjerk
2, suppleant. Elly Karlsen Hjerk


Bestyrelsen fra den 7 december 1998 til den 22 november 1999
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93…Harre ..7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø .Mølkjærvej 11 ……Durup ..7870 Roslev
Betty Christensen …….Sønderbyen 2….. ..Harre …7870 Roslev
Finn Hauschildt……… Neder Hjerkvej 15..Hjerk …7870 Roslev
Jette Jensen .…………Gl. Skivevej 1…….. Harre ..7870 Roslev
Annelise Iversen………Dalstrupvej 1…….. Harre .. .7870 Roslev
1, suppleant. Elly Karlsen Hjerk
2, suppleant. Villy Andersen Harre


Bestyrelsen fra den 3 december 1997 til den 7 december 1998
John Pedersen ………..Sallingsundvej 93… Harre ..  7870 Roslev

Susanne Bilstrup Aarø . Mølkjærvej 11 ……Durup .. 7870 Roslev
Betty Christensen …….Sønderbyen 2….. ..  Harre …7870 Roslev
Finn Hauschildt……… Neder Hjerkvej 15.. Hjerk …7870 Roslev
Per Jensen ……………Gl. Skivevej 1……. Harre .. 7870 Roslev
Pia Josefsen …………..Dalvang 7 ………   Harre .  7870 Roslev