Kirkebladet

Klik her og se kirkebladet sept – nov  2021 i en pdf fil.

Kirkebladet er udsendt af Hjerk-Harre Menighedsråd.
Praktiske oplysninger:
Sognepræster:

Christian Kjær Bjerre
Åstedvej 20, Durup, 7870 Roslev.

Tlf. 30 30 88 31   Mail: chkb@km.dk 

Konstitueret sognepræst: Susanne Troelsgaard Nielsen
Tlf. 29 64 16 77  Mail: estn@km.dk

Afløserpræst: Toni Irgens-Møller, Jebjerg.
Tlf. 97 57 40 50    Mail: toej@km.dk

Formand for Hjerk-Harre Menighedsråd: Anne Marie Dalgaard
Tlf. 51 31 07 80   Mail:  dalgaard@fiberpost.dk

Kirkeværge ved Hjerk Kirke: Pia Møller Frederiksen            
Tlf. 30 92 19 00    Mail: pia@entr.dk

Kirkeværge ved Harre Kirke: Tom Holmen Christensen
Tlf. 24 67 24 45   Mail: dulith3010@gmail.com
***

Ny graverhus tegning herunder.

Hjemmeside for Harrevig Pastorat.: www.harrevigpastorat.dk

Hjerk kirke Harre kirke