Kirkebladet

Kirkebladet.

Se menighedsråd ved at klikke på linjen herunder

Gudstjeneste 17.03.18 – 01-06-18

A5, Side 1,2,3,6,7,8 Hjerk-Harre Kirkeblad, Marts 2018

A4, Side 4+5 Hjerk-Harre Kirkeblad, Marts 2018

Venlig hilsen Kirsten.

Kirsten Wittrup Andersen
Udsigten 23, Hjerk
7870 Roslev
Tlf. 40122849
E-MAIL-ADRESSE: kirstenwittrupandersen@outlook.com

Hjerk og Harre Menighedsråd.


 

Konfirmations-datoer i Hjerk og Harre.

Menighedsrådene har på møde 20. oktober 2015 vedtaget, at fremover   vil konfirmationer i Hjerk og Harre blive afholdt  Bededag kl. 10 og 12:

2018  27. april: Harre kl. 10 og Hjerk kl. 12

2019  17. maj: Hjerk kl. 10 og Harre kl. 12

2020   8. maj: Harre kl. 10 og Hjerk kl. 12

2021  30. april: Hjerk kl. 10 og Harre kl. 12

Praktiske oplysninger:

Sognepræst: Mette Dolberg. Telefon 97571577. E-mail: mdo@km.dk         Adresse: Roslev Præstegård, Sallingsundvej 47, 7870 Roslev. (fri mandag) 

Afløsere:          Nikolaj Frøkjær-Jensen, Durup, tlf. 97592093.                                                     Toni Irgens-Møller, Jebjerg, tlf. 97574050                                                    

Hjerk Kirke: Formand for menighedsrådet: Gerda Møller.                               Telefon 97579059, 29719059. E-mail: gem@entr.dk

Kirkeværge: Vagn Christensen. Telefon: 97579067                                                       E-mail: lysen@fiberpost.dk

Graver: Solvejg Sieg Sørensen. Telefon: 23315971                                                       E-mail: hjerk.kirkegaard.graver@gmail

Harre Kirke: Formand for menighedsrådet: Ejvind Jensen.                             Telefon: 23691490. E-mail: hullet@c.dk

Kirkeværge: Tom Holmen Christensen. Telefon 24672445                                          E-mail: dulith@mail.tele.dk

Graver: Karen Grove Andersen. Telefon: 23932707                                        (privatnr. 40712871)  E-mail: harrekirke@live.dk

Durup – Tøndering – Nautrup – Roslev – Rybjerg – Hjerk og Harre sogne holder fælles sommer-gudstjeneste ved Harrevig. Begge pastoratets præster medvirker. Alle er velkomne, og derudover vil det kommende års konfirmander og deres familier også modtage en særlig invitation, sådan at konfirmand-indskrivning kan finde sted på denne dag. Vi håber, at sommeren vil vise sig fra den varme og lyse side, men hvis ikke, er der stillet telt an, så alle kan være i ly og læ. Der serveres kaffe efter gudstjenesten.

Mette Dolberg          Hjerk-Harre Menighedsråd

Klik listen og se et stort.

Hjerk kirke Harre kirke