Kirkebladet

Kirkebladet og Gudstjeneste listen ses herunder.  Klik på linket.

Side 1,2,3,8,9,10,11,12 Hjerk-Harre Kirkeblad, December 2018

Side 4+5 Hjerk-Harre Kirkeblad, December 2018

Side 6+7 Hjerk-Harre Kirkeblad, December 2018


”Der skete noget med Gud, dengang han blev far…”

Sådan forklarede en af mine lærere på teologistudiet, hvad der er særligt i kristendommen.
Det er en af de centrale ting i kristendommen, at Jesus netop er Guds søn. Det har de fleste sikkert hørt både i kirken, til konfirmationsforberedelse og gennem mange af salmerne i vores danske sangtradition. Den naturlige konsekvens af at Jesus er Guds søn, må naturligvis være at Gud også er en slags far. Gud er en forælder for os. En, som på engang besidder en kraft og beskyttende styrke – som faderfigur. Derudover er Gud også en, som med en moderlig barmhjertighed ønsker at passe på os, som var vi små spædbørn.
Min lærer havde ret. For der sker noget med en, når man får børn. Det ved enhver, som har fået børn eller fulgt små børn vokse op på tæt på. Med børn kan man både være utrolig stærk, villig til at gå utroligt meget igennem – og samtidig utrolig sårbar. Da Gud blev far skete noget af det, som mange forældre kan ønske: et ønske om at være nærværende ved sit barn.
På den måde fulgte Gud Jesus fra han blev født i den første julenat, gennem hans liv, død og Kristi himmelfart, hvor Jesus rejser hjem til sin far – som en bortrejst søn, som igen banker på døren i barndomshjemmet i Harrevig.
Jeg begyndte som præst i Harrevig 1. september og flyttede hertil med min hustru og vores tre børn. Vi kommer fra Haderup og Feldborg syd for Skive, hvor jeg har været præst de sidste fem år. Vi er glade for de mennesker vi allerede har mødt her i Harrevig – og dem, som vi kommer til at kende. Ved siden af arbejdet som sognepræst, er jeg også pilgrimspræst i Viborg stift. Det er en spændende opgave som pilgrimspræst, som også vil bringe inspiration til Harrevig. Der kommer blandt andet en pilgrimsvandring i Harrevig til foråret, hvor alle er velkomne.
Der sker noget med os alle, når vi får børn. Jeg er netop i den heldige situation at jeg – ligesom Gud kunne med sin søn – kan følge mit yngste barn på ganske tæt hold i lidt over en måned, hvor jeg har fædreorlov. Det er et nærvær og en tid, som jeg er meget glad for at få. Heldigvis fortsætter livet i sognene, da Poul Krabbe og Hans Jørgen Mortensen varetager gudstjenesterne under orloven.
Tiden går hurtigt – og i travlheden ved vi at Gud er vores far. Der skete noget med Gud, da han blev far. Der sker også noget med os, når vi opdager, at vi er Guds elskede børn. Også efter konfirmation – ja, hele livet. Det er nemlig særligt at have Gud som far i sit liv. Når det slår rod, så kan glæden og livsmodet springe ud hos os – ligesom vintergækken snart viser os forårets komme.

                                                          Sognepræst Christian Kjær Bjerre


Tak – i forbindelse med embedsskifte.

Fra os begge skal der lyde en dybfølt tak til alle jer gæve mennesker, som vi har mødt i Salling. Tak til menighederne, tak til de 4 menighedsråd, både tidligere og nuværende, tak til personalet og de frivillige ved de 7 kirker og tak til kollegerne og øvrige samarbejdspartnere. Der har været mange gode stunder, som vi vil tænke tilbage på med glæde. Tak for alle de gode ord og ønsker og gaver, vi har fået med på vejen.
Vi håber, at I vil kunne finde på at lægge vejen forbi Ketting og Asserballe, skulle I komme til Als. Vi håber og ønsker alt det bedste for jer og for Harrevig pastorat og det arbejde, der ligger forude.
Guds fred og alt godt.

                                                   Tak. Mette og Jari Dolberg


Vedr. præstesituationen:
Den ledige præstestilling er genopslået, med håb om at få flere ansøgere.
Poul Krabbe-Poulsen bliver konstitueret i Harrevig Pastorat i perioden December– Januar-Februar.
Konfirmandundervisning: Malene Gadegaard varetager undervisningen af konfirmanderne fra Roslev, Rybjerg, Hjerk og Harre sogne. Christian Kjær Bjerre underviser konfirmander fra Durup, Tøndering og Nautrup sogne.
Christian Kjær Bjerre har forældreorlov 2/1 – 4/2 2019. Hans Jørgen Mortensen, pensioneret præst fra Mors, bliver konstitueret.


Humør-hjørnet  Bidrag fra Tom H. Christensen:
1)
Historien om den lille dreng, der ikke ville høre efter: Peter var en lille fræk dreng. Han var ikke meget for at høre efter, og løb tit sin vej. Men så skete det en dag, at han gled i en bananskræl. Han faldt bag over og landede i en nylagt hunde-høm-høm. Morale: Opfør dig ordentlig. For ellers kommer du til at lugte .
2)
Der er ikke promillegrænse for at ride på en hest, så lad bilen stå og tag en hest hjem.
3)
”Hvorfor er det, at du vil skifte læge?” ”Jeg er ikke tryg ved ham. Alle de folk, som jeg har mødt i hans konsultation, har været syge! Det er da ikke nogen god statistik.”
4)
Den nybagte far: ”Synes du ikke, at min søn ligner mig på en prik?” ”Joh, men det skal du ikke være ked af. Det vigtigste er da, at han er sund og rask.”


Noter til kalenderen 2019:

1) Fastelavn fejres lørdag d. 2. marts i Hjerk Kirke og Forsamlingshus

2) Lørdag d. 6.april kommer Jens Jødal til Hjerk Kirke med sit Kirketeater (Flere oplysninger følger i næste kirkeblad.)


Praktiske oplysninger:
Sognepræst: Christian Kjær Bjerre, Bystedvej 24, Durup. Telefon: 97 59 20 93. E-mail: chkb@km.dk
Afløserpræst: Toni Irgens-Møller, Jebjerg. Telefon: 97 57 40 50. E-mail: toej@km.dk
Hjerk Kirke: Formand for menighedsrådet: Anne Marie Dalgaard. Telefon: 51 31 07 80 E-mail: dalgaard@fiberpost.dk
Kirkeværge: Vagn Christensen. Telefon: 25 32 00 03. E-mail: lysen@fiberpost.dk
Graver: Solvejg Sieg Sørensen. Telefon: 23 31 59 71 E-mail: hjerk.kirkegaard.graver@gmail.com
Harre Kirke: Formand for menighedsrådet: Ejvind Jensen. Telefon: 23 69 14 90. E-mail: hullet@c.dk
Kirkeværge: Tom Holmen Christensen. Telefon: 24 67 24 45 E-mail: dulith3010@gmail.com
Graver: Karen Grove Andersen. Telefon: 23932707. E-mail: harrekirke@live.dk
Hjemmeside: www.harrevigpastorat.dk

Bladet er udsendt af Hjerk og Harre Menighedsråd.


 

Ny graverhus tegning herunder.

Hjerk og Harre Menighedsråd.

Konfirmations-datoer i Hjerk og Harre.

Menighedsrådene har på møde 20. oktober 2015 vedtaget, at fremover   vil konfirmationer i Hjerk og Harre blive afholdt  Bededag kl. 10 og 12:

2019  17. maj: Hjerk kl. 10.00 og Harre kl. 12.00

2020   8. maj: Harre kl. 10 og Hjerk kl. 12

2021  30. april: Hjerk kl. 10 og Harre kl. 12

 

Hjemmeside for Harrevig Pastorat.: www.harrevigpastorat.dk

    

Hjerk kirke Harre kirke