Kirkebladet

Praktiske oplysninger:

Bladet er udsendt af Hjerk-Harre Menighedsråd.  Kontakt-oplysninger:

Sognepræster:

Christian Kjær Bjerre, Åstedvej 20, Durup, 7870 Roslev.
Tlf. 30 30 88 31. Mail: chkb@km.dk
Afløserpræst: Toni Irgens-Møller, Jebjerg.
Tlf. 97 57 40 50. Mail: toej@km.dk

Formand for Hjerk-Harre Menighedsråd:
Anne Marie Dalgaard. Tlf. 51 31 07 80. Mail: dalgaard@fiberpost.dk

Hjerk Kirke
:

Kirkeværge: Pia Møller Frederiksen.
Tlf. 30 92 19 00. Mail: pia@entr.dk

Graver: Solvejg Sieg Sørensen.
Tlf. 23 31 59 71. Mail: hjerk.kirkegaard.graver@gmail.com

Harre Kirke
:
Kirkeværge:
Tom Holmen Christensen.

Tlf. 24 67 24 45. Mail: dulith3010@gmail.com

Graver: Karen Grove Andersen.
Tlf. 23 93 27 07. Mail: harrekirke@live.dk

Ny graverhus tegning herunder.

Hjemmeside for Harrevig Pastorat.: www.harrevigpastorat.dk

Hjerk kirke Harre kirke