Kirkebladet

Praktiske oplysninger:
Sognepræster:
Thomas Frydendal Nielsen
Sallingsundvej 47,   7870 Roslev
tlf. 9757 1577   tfn@km.dk

Christian Kjær Bjerre
Åstedvej 20, Durup, 7870 Roslev.

Tlf. 30 30 88 31   Mail: chkb@km.dk 
Præsterne træffes efter aftale.
Præsterne har mandag fri.
Formand for Hjerk-Harre Menighedsråd: Anne Marie Dalgaard
Tlf. 51 31 07 80   Mail:  dalgaard@fiberpost.dk
Kirkeværge ved Hjerk Kirke: Pia Møller Frederiksen            
Tlf. 30 92 19 00    Mail: pia@entr.dk

Kirkeværge ved Harre Kirke: Tom Holmen Christensen
Tlf. 24 67 24 45   Mail: dulith3010@gmail.com
***

Ny graverhus tegning herunder.

Hjemmeside for Harrevig Pastorat.: www.harrevigpastorat.dk

Hjerk kirke Harre kirke