Kirkebladet

Kirkebladet og Gudstjeneste listen ses herunder.  Klik på linket.

Hjerk-Harre Kirkeblad. September – November  2018

Gudstjeneste listen fra Kirkebladet

Tidspunkter for gudstjenester i Hjerk og Harre


Harrevig Pastorat      Gudstjeneste-ændringer

Harrevig Pastorat vigtigt nyt   Her i pdf til evt. udskrivning.

Sognepræst Christian Kjær Bjerre er pr. 1. sept.
ansat i Harrevig Pastorat, med bopæl i Durup.
Fælles for Harrevig Pastorat afholdes
Indsættelses-gudstjeneste for Chr. Kjær Bjerre
Søndag d. 2. sept. 2018 kl. 10.30 i Durup Kirke
med efterfølgende frokost i Durup Hallen.
Alle er velkomne.
********
Øvrige gudstjenester 26/8.2018 og 2/9 er aflyst.
Hjerk-Harres høst-gudstjeneste ved Harrevig udsættes til 9. sept.2018 kl. 11.00
Menighedsrådene i Harrevig Pastorat.

Høst-gudstjeneste ved Harrevig
Søndag den 9. september 2018 kl. 11.00

(Bemærk ændret dato!)

Musik ved Wojciech Sciborowski.
Der serveres grillmad.
Indsamling til Sct. Nicolai Tjenesten.
Telt er opstillet på pladsen.
Alle er velkomne.   Hjerk-Harre Menighedsråd

Se menighedsråd herunder.

Kirkebladet.juni.2018    her i pdf.

 

Venlig hilsen Kirsten.

Kirsten Wittrup Andersen
Udsigten 23, Hjerk
7870 Roslev
Tlf. 40122849
E-MAIL-ADRESSE: kirstenwittrupandersen@outlook.com

Hjerk og Harre Menighedsråd.

Konfirmations-datoer i Hjerk og Harre.

Menighedsrådene har på møde 20. oktober 2015 vedtaget, at fremover   vil konfirmationer i Hjerk og Harre blive afholdt  Bededag kl. 10 og 12:

2019  17. maj: Hjerk kl. 10.00 og Harre kl. 12.00

2020   8. maj: Harre kl. 10 og Hjerk kl. 12

2021  30. april: Hjerk kl. 10 og Harre kl. 12

Praktiske oplysninger:

Hjerk – Harre Kirker
Praktiske oplysninger:
Sognepræst: Mette Dolberg, Sallingsundvej 47, 7870 Roslev. Telefon: 97571577. E-mail: mdo@km.dk (fri mandag)
Konstitueret sognepræst.: Magrethe Münster Berg.   Telefon: 97592093  E-mail.: mmbe@km.dk
Afløserpræst: Toni Irgens-Møller, Jebjerg. Telefon: 97574050. E-mail: toej@km.dk

Hjerk Kirke: Fungerende formand for menighedsrådet: Anne Marie Dalgaard. Telefon: 51310780 E-mail: dalgaard@fiberpost.dk
Kirkeværge: Vagn Christensen. Telefon: 25320003. E-mail: lysen@fiberpost.dk
Graver: Solvejg Sieg Sørensen. Telefon: 23315971 E-mail: hjerk.kirkegaard.graver@gmail.com

Harre Kirke: Formand for menighedsrådet: Ejvind Jensen. Telefon: 23691490. E-mail: hullet@c.dk
Kirkeværge: Tom Holmen Christensen. Telefon: 24672445 E-mail: dulith@mail.tele.dk
Graver: Karen Grove Andersen. Telefon: 23932707 (privatnr. 40712871) E-mail: harrekirke@live.dk

Hjemmeside for Harrevig Pastorat.: www.harrevigpastorat.dk

Durup – Tøndering – Nautrup – Roslev – Rybjerg – Hjerk og Harre sogne holder fælles sommer-gudstjeneste ved Harrevig. Begge pastoratets præster medvirker. Alle er velkomne, og derudover vil det kommende års konfirmander og deres familier også modtage en særlig invitation, sådan at konfirmand-indskrivning kan finde sted på denne dag. Vi håber, at sommeren vil vise sig fra den varme og lyse side, men hvis ikke, er der stillet telt an, så alle kan være i ly og læ. Der serveres kaffe efter gudstjenesten.

Mette Dolberg          Hjerk-Harre Menighedsråd

Klik listen og se et stort.

Hjerk kirke Harre kirke