Info om H og F

Info om Hjemmesiden og Facebook

Facebook er et her og nu information.
Hjemmesiden er også et opslagsværk.
Det har altid været normalt, at det er administratorerne der vurderer om et opslag på hjemmesiden også skal på Facebook og omvendt. Sådan vil det fortsat være.
Opslag til www.harrevig-egnen.dk sendes til Anna Lund på annalundand@gmail.com
Opslag til Facebook *Harre Hjerk Harrevig-egnen* sendes til Kontakt@harrevig-egnen.dk Alle opslag godkendes af sidens administratorer og slette. Hvis vi skønner at indholdet ikke er tilhørende siden.
Kontakt mail.: Kontakt@harrevig-egnen.dk
Med venlig hilsen Administratorerne.