Haveaffald må vi brænde det?

25. september 2016 Info hentet på.   http://mst.dk/borger/affald/afbraending-af-haveaffald/

Må jeg brænde-haveaffald      Her i en PDF fil evt. til udskrivning

Må jeg brænde mit haveaffald

  • Affald

Reglerne for afbrænding af haveaffald er forskellige i landzone og byzone

  • Bor du i byzone kan du gå ud fra, at der hele året er forbud mod at brænde haveaffald. Det samme gælder for sommerhusområder.

  • I landzone kan kommunen tillade afbrænding af haveaffald fra 1. december til 1. marts.

  • Kommunen fastsætter særlige regler for øer, der ikke har et forbrændingsanlæg.

Sankt Hans og bålplads

Hvad ville Sankt Hans være uden bål – nej vel? Derfor har kommunerne også mulighed for at give tilladelse til afbrænding af haveaffald Sankt Hans aften.

På særligt indrettede bålpladser kan kommunen give tilladelse til at brænde rent, tørt træ. Regler og krav til Sankt Hans bål fremgår af kommunens regulativer.

25. september 2016 Info hentet på.   http://mst.dk/borger/affald/afbraending-af-haveaffald/

Må jeg brænde-haveaffald      Her i en PFDF fil evt. til udskrivning