Bestyrelsen for Harrevig-egnens BogMekka

Formand:
Jesper Oddershede
Udsigten 35, Hjerk
7870  Roslev
Mobil:  248249 51
E-mailJesperOddershede@jubii.dk

Næstformand:
Vagn Kristensen
Fjordager  2, Harre
7870 Roslev
Mobil: 20228124
E-mail: vagnkr@hotmail.com

Kasserer, sekretær og ansvarlig for huset:
Oda Lauritsen
Harre
7870 Roslev

E-mail:

 

 

11-06-19 Indsat *Opslagstavlen / Det sker*Bogmekka .

Hjemmeside / foto:
Anna Lund Andersen
E-mail: annalundand@gmail.com
Telefon: 97571594
Mobil: 61711594

Suppleant:
Anna Skov
Sallingsundvej 110, Harre
7870 Roslev
Telefon: 97571454
Mobil: 24438538

Suppleant:
Karen Ravn

Fjordager 14, Harre
7870 Roslev
Tlf.: 97 571275    Mobil: 61112785

Revisor:
Niels Hørup
Lysenvej 37, Hjerk
7870 Roslev
Mobil: 40252510
E-mailnhoerup@yahoo.dk