Bestyrelsen for Harrevig-egnens BogMekka

Formand:
Jørgen Glerup Christensen
Sallingsundvej 107, Harre
7870 Roslev
Mobil.: 21708474  E.mail.:  jorgenglerup@live.dk 

Næstformand og kasserer.
Vagn Kristensen
Fjordager  2, Harre
7870 Roslev
Mobil: 20228124
E-mail: vagnkr@hotmail.com

Hjemmeside / foto:
Anna Lund Andersen
E-mail: annalundand@gmail.com
Telefon: 97571594
Mobil: 61711594

Anna Skov
Sallingsundvej 110, Harre
7870 Roslev
Telefon: 97571454  Mobil: 24438538
----
Suppleant:
Karen Ravn
Fjordager 14, Harre
7870 Roslev
Tlf.: 97 571275    Mobil: 61112785

Suppleant:

Werner Leervad Lindskow.

Revisor:
Niels Hørup
Lysenvej 37, Hjerk
7870 Roslev
Mobil: 40252510
E-mailnhoerup@yahoo.dk

Ændret den 4. marts 2020