Bestyrelsen for Harrevig-egnens BogMekka

Valgt på generalforsamlingen 11.april 2024
*
Formand:
Irena Mollerup
Mobil.: 52180045
E-mail.: mollerupi@gmail.com
*
Næstformand og kasserer:
Vagn Høgsberg Kristensen
Mobil.: 20228124, træffes efter kl. 16
E-mail.: vagnkr@hotmail.com
*
Sekretær:
Anna Lund Andersen,
Hjemmeside kontakt, foto og tekster.
Mobil 61711594
E-mail annalundand@gmail.com 
*
Anna Skov
Mobil.: 24438538
*
Suppleanter :
Werner Leervad
Svend Erik Poulsen
*
Revision: Werner Leervad
*