Harre kirke renoveret 2019

Søndag d. 19. januar 2020 blev Harre Kirke genindviet.

I maj 2919 var der konfirmation i Harre kirke.I Salling avisen den 28.maj 2019 skrev jeg om det. Men undervejs har kirken været i brug bl.a. til Halloween. Juleaften var der også gudstjeneste. Skive Folkeblad havde en artikel om kirken i den 18.1.2020, og kirken var afbildet den 19.1.2020. Så her søndag var flag i oppe ved begge indgange, biskoppen kom og holdt prædiken, mens de to præster og så der. Tina Damholdt læste dagens tekst og Christian Bjerre hjalp med at uddele alterbrød. Skive folkeblads fotograf var der. Også Tv Midtvest kom på besøg og kl.ca 17.15 og kl. 19.35 var der indslag fra Harre kirke.
Ejvind Jensen, formanden for menighedsrådet, holdt tale og provsten, Susan Aaen tog også ordet. Der blev serveret mad og drikke og Wojtjek spillede under indtagelsen og hyggen efter gudstjenesten. Der var fyldt op i kirken. Et flot arrangement med solen på himlen.
Tekst og foto.: Anna Lund
Klik på billede og se et stort.

                            

Historien om Vikingeskibet i Harre Kirke.

I historien om nationalmuseets besøg fortalte Ejvind. De troede skibet var gammelt. Her er den rigtige historie om skibet. I 2004 havde Sallingsund kommune lagt op til fremtidsbilleder, hvor almindelige borgere blev tovholdere for egne ideer og fik nogle penge til det. Her i Harre blev undertegnede tovholder for skilte ved indfaldsveje, herredssten på torvet, som også blev istandsat. Ligeledes en sten i Mindelunden. Der var en udstilling af alle ideer i kommunen i Salling Hallen. Der fik jeg den ide at spørge Jens Peter Tang Jørgensen, om han ville lave en model af et vikingeskib. Det gjorde han, brugte mange timer og fik et flot resultat. Han fik materialeudgifter dækket gennem projektet. Jeg vidste, han kunne gøre det. Jeg havde haft ham i skolen og kendte til hans gode håndelag. Da vi fik vore projekter færdige stod jeg med skibet og spurgte Jens Peter, om vi måtte hænge til op på Hjerk-Harre skole. Skolen havde nemlig 50 års jubilæum. Jens Peter sagde ja, og jeg overtalte ham til at være med til afsløringen i forbindelse med jubilæet. Skolen lukkede så ned i 2010, og jeg fik lov til at få skibet med til Harre kirke, hvor de øvrige medlemmer sagde ja til at det måtte hænges op. Vi har jo haft en vikingebonde boende i Mindelunden, Moesgaard har været her i 1990erne og fundet spor. Vi har jo også Vikingenauster på Harrebjerg, så skibet passer lige ind her. Det blev også hængt op nu igen efter den store restaurering. De gamle lysekroner har også en god historie, da de er skænket af en ungkarl, der kom i kirke hver søndag. De har nu fået en ny placering, men de passer fint der. Den gamle kvindedør er åbnet igen, nu er der køkken og bag ved muren er der et toilet, hvorfra man kan komme til udefra. Kirken har fået nye yderdøre. Halvdelen af bænkene er skiftet ud med stole og flere ting er flytbare nu. Orgelet er kommet ned fra loftet. Så er der gulvet, som er plan hele vejen op til alteret og der er gulvvarme (jordvarme). Derudover har kirkegården også gennemgået en stor ændring. Se billederne her eller kom og deltag i arrangementer i kirken.

Tekst og foto Anna Lund

NB. Harre kirke er en herredskirke, se om det andre steder på hjemmesiden!
=============================
Herunder før renovering.

Fredag den 17.maj 2019 er der konfirmation i Harre kirke. Det er en festdag, men samtidig også en meget speciel dag, for det er sidste gang i lang tid, kirken er åben. Den skal restaureres, og derfor gik jeg derom for at tage et par billeder af vores smukke gamle kirke. En Herredskirke, som knejser flot her i vores lille landsby.

Historiens vingesus hersker her, hvor der i fordums tid var en offerlund for nogle af de nordiske guder. En vikingehøvding boede uden for diget, har Moesgårds arkæologer fundet spor af for en del år siden. Det står der noget om i Mindelunden. Denne vikingehøvding forestiller vi os byggede den første kirke her. Vikingenausterne på Harrebjerg fortæller om samme vikingehøvding. Hans skibe lå der vinteren over. Et unik minde om vores fortid, de eneste spor i hele landet. Derfor var jeg utrolig glad, da Jens Peter Tang Jørgensen lavede vikingeskibet, og menighedsrådet gav tilladelse til at det blev hængt op i kirken. 

Han lavede skibet på min opfordring og i forbindelse med Fremtidsbilleder i Sallingsund kommune. Samtidig fik vi her et flot torv, skilte ved indfaldsveje i Hjerk og Harre, hvor hjemmeside adressen står, herredsvåben og den blå farve ( som symbol på Harre Vig) knytter fortid, nutid og fremtid sammen.

Tekst og foto.:    Anna Lund Andersen

Klik på billede og se et stort.

         


Tekst og foto.: Anna Lund