Harrevig Forsamlingshus

Norlys og Velux støtter nyt Harrevig Grønne Samlingshus

Endnu engang kan de lokale kræfter, der arbejder for et nyt et nyt samlingssted på Harrevigegnen, hæve armene i begejstring og taknemmelighed. Projektet har modtaget tilsagn om støtte fra yderligere 2 fonde. Norlys Vækstfond yder 100.000 kr. og Velux Fonden 45.000 kr. Med de to sidste donationer har projektet modtaget tilsagn om støtte fra en lang række fonde samt fra Skive kommune på i alt godt 5,2 Mill. kr.
Fonds tilsagnene er indhentede siden 2016. Der er sket en løbende tilretning og ændring af projektet siden da. Især da Realdanias Underværker i 2018 donerede 200.000 kr. til at få projektet ført frem til en godkendelse fra myndighederne, og hvor vi indledte samarbejde med det nordjyske Bjerg Arkitektur, blev der ændret på byggestilen. Fra et stenhus med husets hjerte som et rundt køkken, har vi i dag et bæredygtigt træhus med genbrugssten fra det gamle omkring køkkenet.
Det nuværende projekt og vejen dertil vil vi gerne ud at vise alle egnens husstande, og få opdateret tilsagn om støtte og frivilligt arbejde i forbindelse med byggeriet, men Corona situationen har gjort, at vi valgte at udskyde vores besøg. Fra 1. august håber vi, at situationen er så stabil, at vi med ro i sindet kan begynde en ny runde til alle egnens ca. 320 husstande.
Økonomien er nu så langt fremme, at der vil blive iværksat undersøgelse hos lokale håndværkere om byggepris og tidsrammer. Byggeansøgning er indsendt til Skive kommune.

Bestyrelsen for Hjerk og Harre forsamlingshus

2021.06.20

Klik på huset og se et stort billede.

Bestyrensen kontakt

Harrevig Forsamlingshus bestyrelse, består af syv borgere fra Harre og Hjerk valgt ved den årlige generalforsamling den 24. februar 2022 og efterfølgende konstituering:
Formand ** Inger Hvid Arensbach
Udsigten 3, Hjerk
7870 Roslev
Mail: iar@udsigtens.dk Mobil.: 23201342
Næstformand ** Ole Andersen
Udsigten 23, Hjerk
7870 Roslev
Mail.: oleandersen002@gmail.com  Mobil.: 40462141
** Torsten Gade Nielsen
Nyvej 1, Hjerk
7870 Roslev
Mail.: togn@vestas.com Mobil.: 23682258
Nøglebestyrer ved leje
Søren Lavø Kirkegaard
Nyvej 12, Hjerk
7870 Roslev
Mail.: harrevigsamlingshus@gmail.com  Mobil.: 28718305
Kasserer
Vagn Høgsberg Kristensen
Fjordager 2, Harre
7870 Roslev
Mail.: vagnkr@hotmail.com         Mobil.: 20228124
Mads Knudsen
Neder Hjerkvej 16 Hjerk.
7870 Roslev
Mail.: Mads5@live.dk    Mobil: 28 304665 
 Nicholas Hjerk
1 suppleant
Lars Mathisen Mail.:  lars.mathiesen11@gmail.com
2 suppleant
Tenna Nielsen
Sallingsundvej 116
Harre 7870 Roslev
Mail.: tennanielsen10@gmail.com   Mobil 61 512415
** er med i Projektgruppen som forestår projektet omkring Harrevig  Forsamlingshus.