Harrevig Forsamlingshus

Bestyrelsen kontakt

Harrevig Forsamlingshus bestyrelse, består af  fra Harre og Hjerk valgt ved den årlige generalforsamling den 22. februar 2023 og efterfølgende konstituering:
Formand ** Ole Andersen
Udsigten 23, Hjerk
7870 Roslev
Mail.: oleandersen002@gmail.com  Mobil.: 40462141
Næstformand ** Torsten Gade Nielsen
Nyvej 1, Hjerk
7870 Roslev
Mail.: togn@vestas.com Mobil.: 23682258
Kasserer ** Inger Hvid Arensbach
Udsigten 3, Hjerk
7870 Roslev
Mail: iar@udsigtens.dk Mobil.: 23201342
 Mads Knudsen
Neder Hjerkvej 16 Hjerk.
7870 Roslev
Mail.: Mads5@live.dk    Mobil: 28 304665 
Tenna Nielsen
Sallingsundvej 116
Harre 7870 Roslev
Mail.: tennanielsen10@gmail.com   Mobil 61 512415
Webmarster og bookningsansvarlig.
Søren Lavø Kirkegaard
Nyvej 12, Hjerk
7870 Roslev
Mail.: harrevigsamlingshus@gmail.com  Mobil.: 28718305
1. suppleant
Brian Christensen
2. suppleant
Lars Mathisen Mail.:  lars.mathiesen11@gmail.com
** er med i Projektgruppen, som forestår projektet omkring Harrevig  Forsamlingshus.
                                                                        ///////

Generalforsamling 22, februar 2023

FORÅR OG I GANG IGEN
Generalforsamling: Onsdag den 22. februar afholdt Harrevig forsamlingshus den årlige generalforsamling, denne gang i Harre Forsamlingshus/BogMekka.
20 interesserede var mødt op. Formandens beretning bar præg af, at det gamle Hjerk forsamlingshus det meste af året har været under afvikling/nedtagning med meget lidt aktivitet. Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder og en del projektgruppemøder i 2022.
Ved alle møder har hovedpunktet været nedtagning af det gamle hus og opstart af nybyggeriet. Regnskabet viser også det lave antal aktiviteter samt ekstra omkostninger til forsikring vedrørende byggeriet. Bundlinjen viste således et underskud på 25.345 kr.

Bestyrelsens konstituering: Der blev afholdt 1. bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Tidligere kasserer Vagn Høgsberg havde ikke ønsket genvalg. I stedet valgtes Tenna Nielsen.
Konstitueringen blev som følger:
Formand: Ole Andersen
Næstformand: Torsten Gade Nielsen
Kasserer: Inger Hvid Arensbach
Webmaster og bookningsansvarlig: Søren Lavø Kirkegaard
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Mads Knudsen og Tenna Nielsen.
Suppleanter er: 1. Brian Christensen og 2. Lars Mathiesen
Projektgruppen er forsat sammensat af Ole, Torsten og Inger.
En stor tak til Vagn for indsatsen gennem 20 år
BYGGERIET

Byggeriet af det nye hus blev, som omtalt i sidste nyhedsbrev, midlertidigt indstillet på grundet vintervejr og masser af regn. Nu er der heldigvis i gang i byggeriet igen. I skrivende stund er næsten alt arbejde i jorden færdigt. Det drejer sig om arbejde og materialer for godt 1 mill. kr.

Vi takker endnu engang for de frivilliges indsats og også øvrige bidragydere. Vi kommer til at bede om frivillige inden længe.
Yderligere informationer kan indhentes hos undertegnede.
Ole Andersen, formand
Udsigten 23, Hjerk, 7870 Roslev.
oleandersen002@gmail.com mobil: 40462141
Vi forventer fortsat, at huset står klart efter sommerferien 2023.
Copyright (C) 2023 Harrevig Forsamlingshus.
Harrevig Forsamlingshus
Skelsgaardvej 2
Hjerk Roslev 7870
Denmark
                                    ///////////

 

Norlys og Velux støtter nyt Harrevig Grønne Samlingshus

Endnu engang kan de lokale kræfter, der arbejder for et nyt et nyt samlingssted på Harrevigegnen, hæve armene i begejstring og taknemmelighed. Projektet har modtaget tilsagn om støtte fra yderligere 2 fonde. Norlys Vækstfond yder 100.000 kr. og Velux Fonden 45.000 kr. Med de to sidste donationer har projektet modtaget tilsagn om støtte fra en lang række fonde samt fra Skive kommune på i alt godt 5,2 Mill. kr.
Fonds tilsagnene er indhentede siden 2016. Der er sket en løbende tilretning og ændring af projektet siden da. Især da Realdanias Underværker i 2018 donerede 200.000 kr. til at få projektet ført frem til en godkendelse fra myndighederne, og hvor vi indledte samarbejde med det nordjyske Bjerg Arkitektur, blev der ændret på byggestilen. Fra et stenhus med husets hjerte som et rundt køkken, har vi i dag et bæredygtigt træhus med genbrugssten fra det gamle omkring køkkenet.
Det nuværende projekt og vejen dertil vil vi gerne ud at vise alle egnens husstande, og få opdateret tilsagn om støtte og frivilligt arbejde i forbindelse med byggeriet, men Corona situationen har gjort, at vi valgte at udskyde vores besøg. Fra 1. august håber vi, at situationen er så stabil, at vi med ro i sindet kan begynde en ny runde til alle egnens ca. 320 husstande.
Økonomien er nu så langt fremme, at der vil blive iværksat undersøgelse hos lokale håndværkere om byggepris og tidsrammer. Byggeansøgning er indsendt til Skive kommune.

Bestyrelsen for Hjerk og Harre forsamlingshus

2021.06.20

Klik på huset og se et stort billede.