Hjerk – Harre Kirker

Praktiske oplysninger:

Bladet er udsendt af Hjerk-Harre Menighedsråd.  Kontakt-oplysninger:

Sognepræster:

Tina Ravnsbjerg Damholt, Sallingsundvej 47, 7870 Roslev.  
Tlf. 29 64 16 77 Mail: td@km.dk

Christian Kjær Bjerre, Åstedvej 20, Durup, 7870 Roslev.   
Tlf. 30 30 88 31 Mail: chkb@km.dk 

Afløserpræst: Toni Irgens-Møller, Jebjerg.
Tlf. 97 57 40 50 Mail: toej@km.dk
 
Hjerk Kirke: Formand for menighedsrådet: Anne Marie Dalgaard.Tlf.51310780  Mail: dalgaard@fiberpost.dk

Kirkeværge: Vagn Christensen. Tlf. 25 32 00 03 Mail: lysen@fiberpost.dk

Graver: Solvejg Sieg Sørensen. 
Tlf. 23 31 59 71. Mail: hjerk.kirkegaard.graver@gmail.com

Harre Kirke: Formand for menighedsrådet: Ejvind Jensen. Tlf. 23 69 14 90 Mail: hullet7@gmail.com

Kirkeværge: Tom Holmen Christensen.
Tlf. 24 67 24 45.    Mail: dulith3010@gmail.com

Graver: Karen Grove Andersen. Tlf. 23 93 27 07. Mail: harrekirke@live.dk

Hjemmeside: www.harrevigpastorat.dk