Hjerk – Harre Kirker

Praktiske oplysninger:

Sognepræst: Christian Kjær Bjerre, Bystedvej 24, Durup. Telefon: 97 59 20 93. E-mail: chkb@km.dk
Afløserpræst: Tina Damholt   Telefon.: 97 57 15 77  Mail.: td@km.dk

Hjerk Kirke: Formand for menighedsrådet: Anne Marie Dalgaard. Telefon: 51 31 07 80 E-mail: dalgaard@fiberpost.dk
Kirkeværge: Vagn Christensen. Telefon: 25 32 00 03. E-mail: lysen@fiberpost.dk
Graver: Solvejg Sieg Sørensen. Telefon: 23 31 59 71 E-mail: hjerk.kirkegaard.graver@gmail.com
Harre Kirke: Formand for menighedsrådet: Ejvind Jensen. Telefon: 23 69 14 90. E-mail: >>>>> Ny mail her  >>>    hullet7@gmail.com 
Kirkeværge: Tom Holmen Christensen. Telefon: 24 67 24 45 E-mail: dulith3010@gmail.com
Graver: Karen Grove Andersen. Telefon: 23932707. E-mail: harrekirke@live.dk

Hjemmeside for Harrevig Pastorat:   www.harrevigpastorat.dk