Hjerk – Harre Kirker
Praktiske oplysninger:
Sognepræst: Mette Dolberg, Sallingsundvej 47, 7870 Roslev. Telefon: 97571577. E-mail: mdo@km.dk (fri mandag)
Konstitueret sognepræst.: Magrethe Münster Berg.   Telefon: 97592093  E-mail.: mmbe@km.dk
Afløserpræst: Toni Irgens-Møller, Jebjerg. Telefon: 97574050. E-mail: toej@km.dk

Hjerk Kirke: Fungerende formand for menighedsrådet: Anne Marie Dalgaard. Telefon: 51310780 E-mail: dalgaard@fiberpost.dk
Kirkeværge: Vagn Christensen. Telefon: 25320003. E-mail: lysen@fiberpost.dk
Graver: Solvejg Sieg Sørensen. Telefon: 23315971 E-mail: hjerk.kirkegaard.graver@gmail.com

Harre Kirke: Formand for menighedsrådet: Ejvind Jensen. Telefon: 23691490. E-mail: hullet@c.dk
Kirkeværge: Tom Holmen Christensen. Telefon: 24672445 E-mail: dulith@mail.tele.dk
Graver: Karen Grove Andersen. Telefon: 23932707 (privatnr. 40712871) E-mail: harrekirke@live.dk

Hjemmeside for Harrevig Pastorat.: www.harrevigpastorat.dk