Hjerk – Harre Kirker
Sognepræst Mette Dolberg, Roslev præstegård, Sallingsundvej 47, 7870 Roslev,  tlf. 97571577   E-mail:  mdo@km.dk   Fri mandage.
Organist.: Anni Davidsen. tlf.: 23442806  mail.: anni.davidsen@aadalskolen.dk


Menighedsrådet Hjerk Kirke: 

Formand Hjerk Menighedsråd
Gerda Møller, Udsigten 15, Hjerk, 7870 Roslev, tlf.: 97579059 mobil.: 29719059 mail.: gem@entr.dk

Næstformand:  Anne Marie Dalgaard Udsigten 21 Hjerk 7870 Roslev mobil: 51310780 Mail.: dalgaard@fiberpost.dk

Kirkeværge og kontaktperson:
Vagn Christensen,  Lysenvej 36,Hjerk, 7870 Roslev, tlf. 97579067   mail.: Lysen@fiberpost.dk

Kontaktperson:
Ingrid Madsen, Lysenvej 23, Hjerk, 7870 Roslev, tlf. 97579105

Kasserer:
Anne Marie Dalgaard Udsigten 21 Hjerk 7870 Roslev mobil: 51310780 Mail.: dalgaard@fiberpost.dk

Sekretær:
Kirsten Wittrup Andersen Udsigten 23, Hjerk 7870 Roslev Mobil. 40122849 MAIL.: kirstenwittrupandersen@outlook.com

Bygningskyndig:
Eigil Dalgaard Udsigten 21 Hjerk 7870 Roslev mobil: 30705018 Mail.: dalgaard@fiberpost.dk

Underskriftsberettiget:
Gerda Møller, Anne Marie Dalgaard, Vagn Christensen

Aktivitetsudvalg:
Ingrid Madsen, Gerda Møller, Præsterne

Valgbestyrelse:
Anne Marie Dalgaard (formand), Ingrid Madsen, Kirsten Wittrup Andersen

Graver:
Solveig Sieg Sørensen, Vejsmarkvej 16, Grættrup, 7870 Roslev, mobil.: 23315971
Mail.: hjerk.kirkegaard.graver@gmail.com


Menighedsrådet Harre Kirke: 

Formand Harre Menighedsråd
Ejvind Jensen, Hullet 7 Harrebjergvej, 7870 Roslev, E-mail: hullet@c.dk,  tlf. 97571310/23691490

Næstformand og bygningskyndig:
Anker Sørensen Nørrebyvej 2 Harre 7870 Roslev    info@anker-sorensen.dk   Mobil  22 15 57 06

Sekretær:
Jane Jacobsen Nørrebyvej 6 Harre 7870 Roslev mobil: 23965394 mail.: jj@hev.dk

Kirkeværge og kontaktperson
Tom Holmen  Christensen, Harrevigvej 13, Harre, 7870 Roslev, E-mail: dulith3010@gmail.com   mobil: 24672445

Underskriftsberettiget:
Else Simonsen, Harrevigvej 10, Harre, 7870 Roslev,  tlf.  97571003  Mail.: elseharregaard42@gmail.com

Graver:
Karen Grove Andersen, Heden 21,  7860 Spøttrup, tlf. 40712871  eller 23932707 (kirken) harrekirke@live.dk   heden21@hotmail.com   

Sanger:
Jørgen Glerup Christensen, Sallingsundvej 107, Harre, 7870 Roslev, jorgenglerup@live.dk, tlf. 21708474