Konstituerende møde i det nyvalgte Hjerk – Harre her i pdf. klik

Referat Hjerk-Harre 15.09.2020  Klik her og se referatet i pdf.     

Klik herunder og se et stort.

Hjerk – Harre Kirker: 
Bladet er udsendt af Hjerk-Harre Menighedsråd.  Kontakt-oplysninger:

Praktiske oplysninger:
Bladet er udsendt af Hjerk-Harre Menighedsråd.  Kontakt-oplysninger:

Sognepræster:

Tina Ravnsbjerg Damholt, Sallingsundvej 47, 7870 Roslev.
Tlf. 29 64 16 77. Mail: td@km.dk

Christian Kjær Bjerre, Åstedvej 20, Durup, 7870 Roslev.
Tlf. 30 30 88 31. Mail: chkb@km.dk

Afløserpræst: Toni Irgens-Møller, Jebjerg.
Tlf. 97 57 40 50. Mail: toej@km.dk

Formand for Hjerk-Harre Menighedsråd:
Anne Marie Dalgaard. Tlf. 51 31 07 80. Mail: dalgaard@fiberpost.dk

Hjerk Kirke
:

Kirkeværge: Pia Møller Frederiksen.
Tlf. 30 92 19 00. Mail: pia@entr.dk

Graver: Solvejg Sieg Sørensen.
Tlf. 23 31 59 71. Mail: hjerk.kirkegaard.graver@gmail.com

Harre Kirke
:
Kirkeværge:
Tom Holmen Christensen.

Tlf. 24 67 24 45. Mail: dulith3010@gmail.com

Graver: Karen Grove Andersen.
Tlf. 23 93 27 07. Mail: harrekirke@live.dk

Praktiske oplysninger:

Sognepræster:

Tina Ravnsbjerg Damholt, Sallingsundvej 47, 7870 Roslev.                                Tlf. 29 64 16 77 Mail: td@km.dk

Christian Kjær Bjerre, Åstedvej 20, Durup, 7870 Roslev.                                     Tlf. 30 30 88 31 Mail: chkb@km.dk

Afløserpræst: Toni Irgens-Møller, Jebjerg. Tlf. 97 57 40 50 Mail: toej@km.dk

Hjerk Kirke: Formand for menighedsrådet: Anne Marie Dalgaard.                   Tlf. 51 31 07 80 Mail: dalgaard@fiberpost.dk

Kirkeværge: Vagn Christensen. Tlf. 97 57 90 67. Mobil: 25 320003                      Mail: lysen@fiberpost.dk

Graver: Solvejg Sieg Sørensen. Tlf. 23315971. Mail: hjerk.kirkegaard.graver@gmail.com

Harre Kirke: Formand for menighedsrådet: Ejvind Jensen. Tlf. 23 69 14 90 Mail: hullet7@gmail.com

Kirkeværge: Tom Holmen Christensen. Tlf. 24 67 24 45.   Mail: dulith3010@gmail.com

Graver: Karen Grove Andersen. Tlf. 23 93 27 07. Mail: harrekirke@live.dk

Hjemmeside: www.harrevigpastorat.dk