Hjerk Harre Vandværk I/S

.

Aktuel information:

Generalforsamlingen d. 20/5-21 – nyvalgt til bestyrelsen er Torsten G. Nielsen, der også på konstituerende bestyrelsesmøde efterfølgende blev valgt som formand.

Alle vandprøver, også dem der normalt udtages hos forbrugerne, udtages p.t. alle på vandværk- et  ”afgang vandværk” p.g.a. Coronasituationen.

 

*

Bestyrelse / kontakter

Vedtægter for HHV

Forsyningsområde

Takstblad

2021

Takstblad

 

*

Vandprøver – årets analyseresultater:

2014

2015

  2015

2016

2017

2018

  2018.

2019

2020

2021

2021

 

.

.

Analyseresultater af vandprøver udtaget hos forbruger eller på vandværket:

2021

.

.

.

 

.

2023

Bemærk. At alle tallene er inden for normen pr. 24 feb 2023 skriver Torsten.