Hjerk Harre Vandværk I/S

.

Aktuel information:

Generalforsamlingen d. 20/5-21 – nyvalgt til bestyrelsen er Torsten G. Nielsen, der også på konstituerende bestyrelsesmøde efterfølgende blev valgt som formand.

Alle vandprøver, også dem der normalt udtages hos forbrugerne, udtages p.t. alle på vandværk- et  ”afgang vandværk” p.g.a. Coronasituationen.
*

Takstblad 2020     Takstblad 2021 

*****

Vandprøver – årets analyseresultater:

2014  2015  2016   2017  2018.  2019  2020  2021  2023

*****

Analyseresultater af vandprøver udtaget hos forbruger eller på vandværket:

Bemærk.  Torsten skriver.: Analyserne ser fine ud, ingen overskridelser 17. September 2023