Hjerk Harre Vandværk I/S

.

Aktuel information:

Generalforsamlingen der normalt afholdes i marts er udsat til senere afholdelse p.g.a. coronasituationen.   
Alle vandprøver, også dem der normalt udtages hos forbrugerne, udtages p.t. alle på vandværk- et  ”afgang vandværk” p.g.a. Coronasituationen.

 

 

*

Bestyrelse / kontakter

Vedtægter for HHV

Vedtægter for HHV

Normalregulativ

Normalregulativ for private vandforsyninger.

Regulativ

Forsyningsområde

Forsyningsområde

Takstblad

2021

Takstblad

 

*

Vandprøver – årets analyseresultater:

2014

2014

.

2015

  2015

2016

2017

2018

  2018.

2019

2020

2021

.

.

.

Analyseresultater af vandprøver udtaget hos forbruger eller på vandværket:

2021

26-01-21

 

 

.

.

.

.

 

.

.

JP