Hjerk Harre Vandværk I/S

.

Aktuel information:

Generalforsamlingen d. 20/5-21 – nyvalgt til bestyrelsen er Torsten G. Nielsen, der også på konstituerende bestyrelsesmøde efterfølgende blev valgt som formand.
*

Takstblad 2020     Takstblad 2021 

*****

Vandprøver – årets analyseresultater:

2014  2015  2016   2017  2018.  2019  2020  2021  2023

*****

Analyseresultater af vandprøver udtaget hos forbruger eller på vandværket:

28-01-20  18-05-20  15-06-20   11-08-20   11-08-20  17-11-20  14-12-20  14-12-20  26-01-21  

30.6.22   30.9.22  24.02.23   17.09.2023   > 27.02.2024 Nyt her. Klik og se i en pdf fil,

Bemærk.  Torsten skriver 19.marts 2024,;  hermed ny vand test, alt ser fint ud.