Det sker

Her er mit slogan:
BRUG DIN NÆRBUTIK, MENS DU ER UNG!
SÅ ER DEN DER OGSÅ, NÅR DU BLIVER GAMMEL OG TUNG!
Anna Lund
******************
“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “

******************
Ny mail : Ejvind Jensen.: hullet7@gmail.com
Gammel er lukket den 19-08-2019
******************

Walking Dinner 2019  Så gør vi det igen!!!!

Fredag den 30. august afholdes Harrevigegnens walking dinner.

 For 3 år i træk inviterer vi til Walking dinner, og vi håber at se rigtigt mange. Sidste år var vi 36 beboere, der deltog i arrangementet, og alle var vist enige om, at det skal vi da gentage. Formålet er at naturligvis at have en hyggelig aften med masser af hyggelig snak, et godt grin og noget lækkert mad.  

Du/I kan enten deltage som ”vært” eller som ”gæst”. Gæsterne betaler 150,- pr. person og sørger selv for drikkevarer. Værterne står for og betaler en forret og en hovedret til fem til seks gæster. Værterne er velkomne til selv at invitere et eller to par. Vi håber dermed at få nye med, som ikke har været med før.
Gæsterne går/kører fra vært til vært og får det første sted en forret, det andet sted en hovedret. Derefter mødes alle i forsamlingshuset til dessert og hyggeligt samvær. Alle deltagere kan melde sig til at medbringe dessert til ca. 8 personer (og betaler 100,- for arrangementet i stedet). Forsamlingshusets fryser vil være tændt dagen før. Der kan købes drikkevarer i forsamlingshuset, hvor der også vil være kaffe/te.

Tidsplan:

Forret

18.00 – 19.15

Hovedret

19.30 – 21.00

Dessert og m.m. i forsamlingshuset

21.15 til ????

Har du har lyst til at være med enten vært eller som gæst, kan du tilmelde dig i Harre Købmand, eller skrive til Inger iar@udsigtens.dk . Betaling kan ske ved Harre købmand,  Forsamlingshusets mobilpay 481748 eller på dagen. Af hensyn til planlægningen, vil vi gerne have tilmelding senest den 20. august, derefter hører I fra os pr. mail.

Vi  håber, at rigtigt mange vil deltage.
Venlig hilsen på Harrevig forsamlingshus’ vegne
Hanne Bundgaard Nielsen og Inger Arensbach

******************

Ny Dato, ændret til Tirsdag den 3. september 2019

Grundet sygdom.

Invitation til alle foreninger og andre aktive borgere i Harre, Hjerk og omegn.

Ny dato er tirsdag den 3. september 2019  kl.19.30 vil Forsamlingshusets bestyrelse gerne invitere jer i Hjerk forsamlingshus til en inspirationsaften, hvor vi skal høre om Landsbyklynger.

Vi får besøg af Simon Schärfe Rasmussen, der er konsulent i Lokaludvikling hos DGI Landsbyklynger. Simon vil fortælle om, hvad Harrevig-egnens foreninger og beboere kan få ud af sådan et Landsbyklynge samarbejde, se vedlagte folder.

Der er allerede etableret en Landsbyklynge i Skive Kommune, Landsbyklyngen Sydvestsalling. Herfra har vi inviteret Aage Dahl med til mødet, så vi kan høre fra egen mund, hvad de har fået ud af det.

Vi håber også på deltagelse fra Skive Kommunes Landsbyudvalg, det er dog ikke helt på plads endnu.

Der vil blive rig lejlighed til at drøfte fordele/ulemper og muligheder i løbet af aftenen. Vores motto må være ”Sammenhold gør stærk”.

Vi har drøftet mulighederne i Forsamlingshus bestyrelsen, og vi ser det som en oplagt mulighed for at komme videre med det punkt, vi havde på vores årsmøde / generalforsamling den 6. marts, hvor opgaven blev at kigge på en ”paraplyorganisation” for hele Harrevig.

Ved samme lejlighed vil vi forhåbentlig også kunne orientere jer om, hvordan det går med udpegning af rådgiver til at hjælpe os videre med Harrevig Grønne Samlingshus, hvor vi jo fik bevilget 200.000 til forprojekt fra Realdanias Underværker.

Forsamlingshuset vil være vært ved kaffe/te og hjemmebag. Vi vil rigtigt gerne have tilmelding på 23201342 eller iar@udsigtens.dk senest den 9. august.

På forsamlingshusets vegne  Inger Arensbach

*******************
      Det sker også.

Høst-gudstjeneste ved Harrevig

Søndag den 15. september 2019 kl. 11.00

Med sognepræst Christian Kjær Bjerre,

organist Anni Davidsen og

Kirkesanger Gudrun Eriksen.

Der serveres grillmad.

Indsamling til et velgørende formål.

Telt er opstillet på pladsen.

Alle er velkomne. Hjerk-Harre Menighedsråd.

                         

          Harrevig.     klik på billedet og se et stort.

******************************************************

Nyt vedr. solcelleanlæg ved Harre klik på linket herunder.

10-05-2019    Kommuneplan.30.04.19.pdf

01.03.2019     Brev fra Kommunen vedr. Solceller Harre 01.03.19.pdf
www.skive.dk/kommune-politik/hoering-og-annoncering/forannoncering/kommuneplan-2016-2028/ 
******************************************************

Her i en pdf fil til evt. udskrivning.

******************************************************

Indsat  * Kalender * Åbningstider i Bogmekka.

Åbent i Harrevig- egnens Bogmekka.   *Hver onsdag kl. 10-18*
Læseklub i bogmekka.   * Torsdage i ulige uger kl. 19-21*
Harrevig-egnens Bogmekka Gl. Skivevej 2. Harre 7870 Roslev
Tæt ved kirken. Det gl. forsamlingshus.
******************************************************

Køreplan bogbussen – 2019

Bogbus i Hjerk på Neder Hjerkvej.: Tirsdage.: Kl. 15.50-16.20
————
Bogbus i Harre ved kirken.: Tirsdage.: Kl. 16.30 -17.00
————

******************************************************

Hver mandag er vi klar med Harrevig-egnens vandrelaug
Mødested, klubhuset, sportspladsen ved Harrevig kl. 18.30 midt imellem Hjerk og Harre,  hvis intet andet er aftalt.
Alle er velkommen, tag gode travesko på.
Vel mødt.   Anna Lund   Tlf 97 571594  –  mobil 61 711594
Mail.: annalundand@gmail.com

******************
“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
*******************

Pressemeddelelse fra Underværker.pdf   <<< Klik på linket

Filmen ses her ved klik på denne linje.

Argumenter for at vi har fået de 200.000,- er at:

  1. vi er to landsbyer, der er gået sammen om at sætte et nyt hus
  2. vi nyfortolker forsamlingshus tanken
  3. vi bygger op fra grunden
  4. vi vil bygge efter bæredygtigheds principper

******************************************************

www.harrevigpastorat.dk  

******************************************************

Meget vigtigt for Harrevig-egnen. Læs herunder
HARREVIG GRØNNE SAMLINGSHUS   Klik på denne linje og kom ind på siden
Hvor hurtigt kan vi nå 200 likes????? Gå ind på linket og giv dit ?? der!!!?

I landsbyerne Hjerk og Harre er vi gået sammen for at realisere drømmen…
Gå ind på Underværker, Realdania, søge efter Harrevig Grønne Samlingshus, læse og se status på projektet – og give det et like, på det grønne ikon. Vi har søgt 1.000.000 kr og for at komme videre, skal vi have mindst 200 likes inden 13. december, vi har 80 nu ( på under 4 døgn).  Gå ind her>>  HARREVIG GRØNNE SAMLINGSHUS   Klik på denne linje og kom ind på siden.

******************************************************

Her er mit slogan:
BRUG DIN NÆRBUTIK, MENS DU ER UNG!
SÅ ER DEN DER OGSÅ, NÅR DU BLIVER GAMMEL OG TUNG!
Anna Lund

******************************************************