Det sker

Info om Hjemmeside og Facebook.
Facebook er et her og nu information.
Hjemmesiden er også et opslagsværk.

Det har altid været normalt, at det er administratorerne der vurderer om et opslag på hjemmeside også skal på Facebook og omvendt. Sådan vil det forsat være.

Opslag til www.harrevig-egnen.dk sendes til Anne Lund på annalundand@gmail.com

Opslag til Facebook Harre Hjerk Harrevig-egnen sendes på info@harrevig-egnen.dk

Alle opslag godkendes af sidens administratorer og slettes, hvis vi skønner at indholdet ikke er tilhørende siden.
Kontakt mail.:  info@harrevig-egnen.dk
Med venlig hilsen Administratorerne  

————-

Ny kontaktperson

November 2019                
Nyt fra Hjertestarterne i Hjerk og Harre. Der har været indkaldt til møde omkring Hjertestarterne. Det blev aftalt, at Mads Knudsen Hjerk overtager Johns job vedr. hjertestarterne. John har ønsket at blive fritaget for jobbet. Kontakt person vedrørende Hjertestarter i Hjerk og Harre er fremad Mads Knudsen Neder Hjerkvej 16 Hjerk. Mobil: 28 304665  Mads5@live.dk
Mads kontaktes ved drift forstyrrelser og diverse spørgsmål der måtte opstå omkring hjertestarterne. John takker for samarbejdet omkring kurser – indkøb – opsætning -opstart – vedligeholdelse og de andre opgaver, der har været siden de første opgaver skulle løses i starten af 2012. Vi håber samarbejdet bliver overført til Mads.
Med venlig hilsen Mads Knudsen og John Pedersen  
M.V.H. Mads Knudsen Neder Hjerkvej 16 7870 Roslev Mads5@live.dk Tlf. +45  28 30 46 65

————-

******************

 

Julefrokost i Harrevig-egnens bogmekka onsdag den 11. december kl. 18.
Bindende tilmelding og betaling senest den 4. december.
Pris 125.
Direkte tilmelding til Oda i Harrevig-egnens Bogmekka.
Hyggeligt samvær med sang og musik. Alle velkommen.
.
Derefter holder vi julelukket til onsdag 8. januar 2020, hvor forbyggende medarbejder Marianne Holm Brun kommer et par timer.
Åbent i Harrevig-egnens Bogmekka. Hver onsdag kl. 10-18*
Læseklub i bogmekka. Torsdage i ulige uger kl. 19-21*
Harrevig-egnens Bogmekka Gl. Skivevej 2. Harre 7870 Roslev
Tæt ved kirken. Det gl. forsamlingshus
Anna Lund
******************

8. Januar 2020 åben rådgivning i BogMekka

Her i en pdf fil til evt. udskrivning.

*********


Foredrag ved rektor emeritus Lars Ebbensgaard Andersen
Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 19.30 i Harre Kirke
“Et pust fra Vestjyllands klittag om vind og ånd, tro og viden, Thøger Larsen og Grundtvig. Og naturligvis H.C. Andersen.”

Glæd dig til en aften med Lars Ebbensgaard Andersen. Igennem 35 år var han den karismatiske leder af Lemvig Gymnasium. Købmandssønnen, der – grebet af 60’ernes akademiker-eksplosion – blev fysiker med studier i kvantemekanik og relativitetsteori, samt speciale i videnskabshistorie. Naturvidenskaben for-enes med et stort, engageret arbejde med det åndelige og det kulturelle. Han er mangeårigt medlem af styrelsen for Grundtvigsk Forum og også medlem af Grundtvigs-akademiet. Han har skrevet bøger om Thøger Larsen m. fl. Om sig selv siger han: ”Jeg er grundfæstet i min kristne tro og i min kærlighed til Dan-mark. Jeg sætter høj pris på frihed, men kæmper imod fundamentalisme og had. Og som borger i et lille åbent land, er jeg stor tilhænger af internationalt samarbejde”.

Foredraget er et causeri over tanker om videnskab, tro og kultur og undervejs krydret med fællessang.

Foredraget er arrangeret af Harrevigegnens Folkeuniversitet.
Entre: 75 kr. inkl. kaffe.
Tilmelding til tennanielsen10@gmail.com eller sms til 61 51 24 15
***************

Indbydelse til
Menighedsmøde i Harre Kirke Tirsdag 28.januar 2020 kl. 18.30
Emne: Sammenlægning af Hjerk Menighedsråd og Harre Menighedsråd.
Menighedsrådene i henholdsvis Hjerk og Harre har besluttet, at man vil foreslå menighederne i Hjerk og Harre Sogne – en sammenlægning af de to råd til et fælles menighedsråd for Hjerk og Harre, med virkning fra 1. søndag i advent 2020.
De to råd har længe haft et tæt samarbejde og holder fælles menighedsråds-møder.
På mødet den 28. januar 2020 i Harre Kirke vil der blive gjort rede for, hvorfor menighedsrådene foreslår en sammenlægning.
Derefter bliver der mulighed for drøftelse og afstemning.
Alle medlemmer af Folkekirken, som bor i Hjerk og Harre Sogne, kan deltage.
Mødet varer ca. en time, og der serveres kaffe.
Hjerk og Harre Menighedsråd
******************

Tirsdag 25 februar 2020
Årsmøde tirsdag 25. februar 2020 i Hjerk-Harre Beboerforening
med fællesspisning
Mere info senere.

******************

Mandag den 6. april 2020 kl. 18.30 er der start på sæson 2020
Harrevig-egnens vandrelaug

Vi starter gåturene Mandag den 6. april 2020
Mødested, klubhuset, sportspladsen ved Harrevig kl. 18.30 midt imellem Hjerk og Harre,  hvis intet andet er aftalt.
Alle er velkommen, tag gode travesko på.
Vel mødt.   Anna Lund   Tlf 97 571594  –  mobil 61 711594
Mail.: annalundand@gmail.com

******************

“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “

******************
Ny mail : Ejvind Jensen.: hullet7@gmail.com
Gammel er lukket den 19-08-2019
******************

************************************

 Indsat  * Kalender * Åbningstider i Bogmekka.

Åbent i Harrevig- egnens Bogmekka.   *Hver onsdag kl. 10-18*
Læseklub i bogmekka.   * Torsdage i ulige uger kl. 19-21*
Harrevig-egnens Bogmekka Gl. Skivevej 2. Harre 7870 Roslev
Tæt ved kirken. Det gl. forsamlingshus.
******************************************************

Køreplan bogbussen – 2019

Bogbus i Hjerk på Neder Hjerkvej.: Tirsdage.: Kl. 15.50-16.20
————
Bogbus i Harre ved kirken.: Tirsdage.: Kl. 16.30 -17.00
————

******************************************************

******************
“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
*******************

Pressemeddelelse fra Underværker.pdf   <<< Klik på linket

Filmen ses her ved klik på denne linje.

Argumenter for at vi har fået de 200.000,- er at:

  1. vi er to landsbyer, der er gået sammen om at sætte et nyt hus
  2. vi nyfortolker forsamlingshus tanken
  3. vi bygger op fra grunden
  4. vi vil bygge efter bæredygtigheds principper

******************************************************

www.harrevigpastorat.dk  

******************************************************

Meget vigtigt for Harrevig-egnen. Læs herunder
HARREVIG GRØNNE SAMLINGSHUS   Klik på denne linje og kom ind på siden
Hvor hurtigt kan vi nå 200 likes????? Gå ind på linket og giv dit ?? der!!!?

I landsbyerne Hjerk og Harre er vi gået sammen for at realisere drømmen…
Gå ind på Underværker, Realdania, søge efter Harrevig Grønne Samlingshus, læse og se status på projektet – og give det et like, på det grønne ikon. Vi har søgt 1.000.000 kr og for at komme videre, skal vi have mindst 200 likes inden 13. december, vi har 80 nu ( på under 4 døgn).  Gå ind her>>  HARREVIG GRØNNE SAMLINGSHUS   Klik på denne linje og kom ind på siden.

******************************************************

Her er mit slogan:
BRUG DIN NÆRBUTIK, MENS DU ER UNG!
SÅ ER DEN DER OGSÅ, NÅR DU BLIVER GAMMEL OG TUNG!
Anna Lund

******************************************************