Det sker

Brev til alle.                               Harrevig-egnen den 11. oktober 2017


Hjerk-Harre Forsamlingshus
Med denne lille hilsen vil vi gerne benytte lejligheden til at give alle Harrevig beboere en kort status på projektet med at få rejst et nyt Harrevig-egnens forsamlingshus og samtidig opfordre jer til at betale kontingent til vores eksisterende hus / forening.

Kontingent
Kontingent for 2017 er fastsat til:
200,- kr. pr husstand
100,- kr. hvis du er enlig
Har I lyst til at bidrage med ekstra beløb til hjælp til vores nye forsamlingshus, er I mere end velkomne til at indbetale. Beløbet kan indbetales på reg. nr. 8510 konto nr. 0007036140
Husk at anføre jeres navn og/eller adresse ved indbetaling.
Ved sidste generalforsamling blev nye vedtægter vedtaget, hvor vi blandt andet valgte at rykke forsamlingshusets regnskabsår til kalenderåret. Derfor vil næste generalforsamling finde sted i februar 2018. Kom endelig og høre mere om det nye hus.

Kort status på Harrevig forsamlingshus projektet
Som det sikkert er bekendt for de fleste, er vi en flok entusiaster, der stadig tror på, at vi kan få rejst vort hårdt tiltrængte og længe ønskede nye medborgerhus / forsamlingshus.

Indenfor det seneste år har vi fået bevilget 500.000,- kr. + fuld refusion til professionel fundraisings hjælp fra Skive Kommunes Landsbyudvalg.
Vi har valgt firmaet PrimusMotor til at hjælpe os med at få de resterende fondsmidler hjem. Samarbejdet startede med en workshop aften i forsamlingshuset, hvor 42 entusiastiske borgere kom med deres ideer og sammen kom vi frem til et nyt Grønt Samlingshus, hvor vi udover lokaler til udleje og fester vil have et værksted til forskellige aktiviteter som f. eks. pileflet og cykelreparationer. Samtidig vil der blive etableret en ”cykelstation” for cykelende turister, vi har jo den nationale cykelrute Limfjordsruten, der går igennem Harrevig-egnen. PrimusMotors arkitekt har været i gang, og p.t. er husets udseende som vist her:

Der vil blive en del genbrug fra det gamle hus, blandt andet vil mursten blive anvende til indvendige vægge.

PrimusMotor er lige nu i kontakt med de større fonde som Lokale og Anlæg, Realdania og A.P. Møller Fonden og vi satser meget på, at vi kan sætte spaden i jorden til det nye hus 2018.

Vil I gerne høre nærmere, er I velkommen til at kontakte Inger Arensbach, iarensbach@mail.dk  mobil 23201342, der er medlem af bestyrelsen og projektgruppen for det nye Grønne Samlingshus.

Med venlig hilsen
Hjerk-Harre Forsamlingshus
v/ Vagn Høgsberg Kristensen

Brevet står kun her på opslagstavlen midlertidig.  Derefter står brevet under Institutioner og Foreninger / forsamlingshuse.


Tirsdag d. 24. oktober 2017  Landsbyudvikling.

Foredrag v. Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Husted Damsgaard.
Udfordringer og muligheder for de mindre byer i landdistrikterne – hvad kan man gøre?
Mange rammevilkår for landsbyer bestemmes på Christiansborg, men der er stor forskel på hvordan landsbyerne klarer sig. De lokale rammer bestemmes af kommunalbestyrelse og forvaltning i de enkelte kommuner. Dette kan både påvirkes gennem stemmesedlen, men også ved at landsbyerne aktivt arbejder for at sætte fokus på de muligheder og begrænsninger, som de kommunale rammevilkår giver. Desuden er der meget, som landsbyernes beboere selv kan gøre inden for ”rammerne”. Med udgangspunkt i sit mangeårige virke for landdistrikternes udvikling fortæller formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Husted Damsgaard om landsbyudvikling før og nu, set i et statsligt, regionalt, kommunalt og lokalt perspektiv.

Kom også til Stort Vælgermøde om Landsbyudvikling, Dato endnu ikke fastlagt.

Harrevigegnens Folkeuniversitet og kultur program efteråret 2017 .    Her i en PDF fil evt til udskrivning.


27. oktober 2017  Halloween i Harre
kl. 17 Halloween med Mette Dolberg
kl. 18 børnegudstjeneste
mere info senere.


Salling kirkehøjskoles efterår. 2017   I pdf evt til udskrivning.

Nyt her.     Pressemeddelelse.Salling Kirkehøjskole   Efteråret 2017  I pdf til evt. udskrivning.

Mandag den 30. oktober 2017
kl. 10.15 Sognepræst Kim Eriksen, Lemvig:. “Luther mellem djævel og Gud” udfra Jakob Knudsens romaner Angst og Mod.
Kl. 13.00 Lektor Flemming Houe, Føvling: “Forfatteren Fjodor Dostojevskij”


Salling kirkehøjskoles efterår. 2017   I pdf evt til udskrivning.

Nyt her.     Pressemeddelelse.Salling Kirkehøjskole   Efteråret 2017  I pdf til evt. udskrivning.

Mandag den 13. november 2017
kl. 10.15 Fhv. sognepræst Richardt Riis, Horsens: “Luther og paven”

Kl. 13.00 Fhv. sognepræst Johannes Værge, Kbh.: “N.F.S. Grundtvig og Østkirken”  

Salling kirkehøjskoles møder finder sted på Salling Efterskole i Jebjerg
Kl.10.15 til 12.15. Derpå frokostpause indtil eftermiddagsmødet fra kl.13 til ca. 15.
Betaling: 300,- kr. pr. semester, 100,- kr. pr. dag. Enkelt foredrag 50,-
Formand er Kjeld Stampe Nielsen, Knud Strand, tlf. 51164937
Kasserer er Else Skovsager Jensen, tlf. 40955961
Skoleleder, sognepræst Henrik Forman, Heltborg tlf. 60 72 90 17.  25-årsskriftet 50,- kr.


www.harrevigpastorat.dk       Ny hjemmeside kommet i luften.


Bogbussen klar med ny køreplan efter sommerferien.

Hjerk.
Bogbus mandage kl. 15.10-15.40
Klar igen mandag 14.august 2017

Harre.
Bogbus fredage kl. 16.40 – 17.10
Klar igen fredag 18. august 2017

Klik på bussen og se et stort billede