Hjerk-Harre Beboerforening

Bestyrelsen – kontakter

Opdateret den 24. februar 2022
Formand:
Ulla Svenningsen
Dalstrupvej, Harre
tlf. 2330 9251          Mail.: svenningsen@energimail.dk
Næstformand:
Carsten Pedersen
Gl. Skivevej 20, Bajlum,
tlf. 2014 1720          Mail.:  carstenkp73@gmail.com
Kasserer:    
Anders Bødker Olesen  Lysenvej 21 Hjerk
Tlf.   2298 8013     Mail.:  a.boedker.olesen@gmail.com

Plads Formænd:

Jørgen Kristensen
Harrebjergvej 6 Harre
tlf. 4028 6176        Mail.:  harrebjerg@energimail.dk
Og Nyt medlem pr. 24. februar 2022
Jeanette Havgaard, Hjerk
Udlejning af kajakker og paddelboard:
Tina Jacobsen     tlf. 2243 9665       Mail.: tina-johan@energimail.dk
og
Inger Arnsbach   tlf. 2034 6320       Mail.: iarensbach@mail.dk
Sekretær:
Jette Dalsgaard
Brovej 15, Harre
tlf. 5198 9757           Mail.:  dalsgaard@fibermail.dk