Hjerk-Harre Beboerforening

Harrevig folderen           Folder i pdf. til udprintning

Formand:
Carsten Pedersen
Gl. Skivevej 20,
7870 Roslev
tlf. 20 14 17 20

Næstformand:
Ulla Svenningsen
Dalstrupvej 6
7870 Roslev
tlf. 23 30 92 51  

Pladsen:
Jørgen Kristensen
Harrebjergvej 6,
7870 Roslev
tlf.  40 28 61 76

Pladsen:
Rasmus Schyum Jensen
Harrebjergvej 4
7870 Roslev
tlf. 25 37 08 48

Kasserer, udlejning, flag og kajakker:
Tina Jacobsen
Nørrebyvej 17
7870 Roslev
tlf. 22 43 96 65
tina-johan@energimail.dk

Sekretær:
Jette Dalsgaard
Brovej 15
7870 Roslev
tlf. 51 98 97 57

Udlejning af kajakker:
Inger Arnsbach
tlf. 20346320     mail.: iarensbach@mail.dk

Revisorer
Kristian Gjørup og Villy Andersen