Hjerk-Harre Beboerforening

Harrevig folderen           Folder i pdf. til udprintning

Opdateret den 26. februar 2020

Formand:
Ulla Svenningsen
Dalstrupvej, Harre
tlf. 2330 9251        svenningsen@energimail.dk

Næstformand:
Carsten Pedersen,
Gl. Skivevej 20, Bajlum,
tlf. 2014 1720         carstenkp73@gmail.com

Kasserer, udlejning, flag og kajakker:
Tina Jacobsen
Nørrebyvej 17, Harre
tlf. 2243 9665       tina-johan@energimail.dk

Sekretær:
Jette Dalsgaard
Brovej 15, Harre
tlf. 5198 9757        dalsgaard@fibermail.dk

Pladsen:
Jørgen Kristensen
Harrebjergvej6,
tlf. 4028 6176        harrebjerg@energimail.dk

Pladsen:
Erik Storm Hansen
Nyvej, Hjerk
tlf. 2485 5184          eriksh59@gmail.com

Udlejning af kajakker:
Inger Arnsbach
tlf. 20346320     mail.: iarensbach@mail.dk

Revisorer
Kristian Gjørup og Villy Andersen