Folkedansere

Hjerk-Harre Folkedansere

Svend Erik Søndergaard Pedersen
Sallingsundvej 96, Harre
7870 Roslev
Tlf. 97 57 14 31