Det sker

>>>Info-om-Hjemmesiden og Facebook.  Klik her,<<<

******************

    Udlejes.  Harrevig.  Havkajak  / Paddel Board

Havkajak – paddel board udlejning  Klik her og se i en PDF fil

http://kano-kajak.org/discipliner/havkajak << Klik her og se filmen berører, sikkerhed, udstyr med mere.

******************

Indbydelse til
Menighedsmøde / Orienteringsmøde for Hjerk og Harre Sogne.
Tirsdag den 18. august 2020 kl. 17.30 i Harre Kirke.
Kom og hør om arbejdet i menighedsrådet – og det kommende valg i efteråret 2020.
Der vil blive serveret et traktement.
Alle er velkomne.       
Hjerk og Harre Menighedsråd.

” Valgforsamling med valg til nyt menighedsråd – for både Hjerk og Harre Sogne” 
afholdes tirsdag 15. september kl. 19.00 i Harre Kirke.

******************
Åbent i Harrevig-egnens Bogmekka. 
* Hver onsdag kl. 10.00-16.30 *Læseklub i bogmekka.
* Torsdage i ulige uger kl. 19-21 *Følg evt. med i kalenderen her på disse sider.
Harrevig-egnens  Bogmekka Gl. Skivevej 2. Harre 7870 Roslev Tæt ved kirken.       Det gl. forsamlingshus
Overhold altid myndighedernes henstilling til afspritning og afstand, samt hygiejne med mere.
***************** ********* 
Mandage går vi i Harrevig-egnens vandrelaug. Se kalenderen.
Vi starter gåturene fra mødested, klubhuset, sportspladsen ved Harrevig kl. 18.30 midt imellem Hjerk og Harre,  hvis intet andet er aftalt.
Alle er velkommen, tag gode travesko på.
Vel mødt.   Anna Lund   Tlf 97 571594  –  mobil 61 711594
Mail.: annalundand@gmail.com
***************************
Køreplan for bogbussen. evt til udprintning
Køreplan med tekst <<klik her.

*************************** ******************

Formiddagsvandring – hver torsdag kl. 10 fra Harre kirke

Hver torsdag formiddag kl. 10 vil der være en pilgrimsvandring fra Harre kirke.
Vi går i roligt tempo en pilgrimsvandring med mulighed for eftertanke, snak på kryds og tværs og stilhed. Turen tager ca. 1 time. Hvis der en dag skulle mangle en pilgrimsleder, vil der være en tekst til inspiration i kirkens våbenhus, som du kan tage med på din egen vandring.
Venlig hilsen
Christian Kjær Bjerre
Sognepræst i Harrevig pastorat og
Pilgrimspræst for Viborg stift
Åstedvej 20, Durup, 7870 Roslev Telefon: +45 3030 8831

 

www.harrevigpastorat.dk     www.viborgstift.dk/pilgrim

  Nye datoer ikke klar endnu.
Fast morgen pilgrimsvandring fra Harre kirke
Vi mødes hver torsdag kl. 10:00 og vandrer sammen en times tid.
Alle er velkomne til at deltage. Kontakt pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre, 3030 8831 for mere info. (Harre kirke ligger på Gl. Skivevej 2a, Harre, 7870 Roslev)
Morgenvandring fra Harre kirke.
Pilgrimsvandring er en flere tusind år gammel tradition, der har fået en renæssance. Den stille vandretur i naturen giver mulighed for unikke naturoplevelser med plads til stilhed og eftertanke.

Hvem deltager?
Pilgrimsvandring henvender sig til alle uanset tro, køn og alder. Ofte deltager en gruppe på 40-50 mennesker i en sognevandring. Nogle pilgrimme kommer ofte i kirken, mens det for andre kan være en helt nyt at deltage i kirkens arrangementer. Alle er velkomne.
Folkekirken arrangerer pilgrimsvandringer over hele landet.
Pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre står for turene. 🇩🇰️

      

Her står præsten klar ved kirken. Pilgrimsvandring fra Harre kirke.
Mødested Harre Kirke kl. 8.30, sidste onsdag i hver måned.
****************** ****************** **************** ***************** ********* ****************** *********
“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
******************* ******************************************************

www.harrevigpastorat.dk  

******************************************************

Her er mit slogan:
BRUG DIN NÆRBUTIK, MENS DU ER UNG!
SÅ ER DEN DER OGSÅ, NÅR DU BLIVER GAMMEL OG TUNG!
Anna Lund

******************************************************