Borgermøde om rute 26

Mandag 15. februar 2016

Hej til jer.

Nu har vi brug din information, alle dine notater, om dit kendskab til trafikuheld eller andre utrygge episoder med trafikanter på rute 26.
Det er meget vigtigt at vi modtager dine notater. Rigtig mange af jer har kendskab til utrygge episoder.
Skriv ganske kort, årstal, Hvad skete der?. Var der materiel skade? Var der personskade? Kan du sætte navn på hvem der var involveret?
Undlod de at bruge rute 26, fordi de var bange? Hvad gjorde de så? Andre ting du vil skrive om episoden.

Skriv om alle de episoder du har kendskab til. Gerne fra 1986 og til dato har vi brug alle oplysningerne.

Alle oplysningerne skal bruges til dokumentationen for den farlige strækning, når Rute 26 skal gennemgås sammen med Politiet – Vejdirektorat og Skive Kommune.

Det er kun ved din hjælp, at vi kan få lagt et meget stort pres på diverse myndigheder og få lave rute 26 trafiksikker.

Kan vi lave den aftale? at vi modtager alle dine oplysninger inden onsdag den 24. februar 2016 gerne på mail john@johnep.dk

Harrevig-Egnen, et godt sted at bo & leve.

Med venlig hilsen
John E. Pedersen
Mail.: john@johnep.dk  Direkte tlf. 20 670977


 

Torsdag 28. januar 2016

Hej John

Hermed orientering om politiregistrerede uheld trafikuheld på omtalte strækning 1086-2016, dvs. en 30. årig periode.

Med venlig hilsen Henrik Hjorth Teamleder

Teknisk Forvaltning – Drift & Anlæg – Trafik og Havne
hehj@skivekommune.dk
T: 9915 3663

Hej Henrik

Hermed uheldsudtræk fra rute 26 Brovej mellem underføring ved Harrevigvej til underføring ved Vilevej (Vejnr. 0-442, km. 17,995-21,515) i perioden fra d. 01-01-1986 til d. 28-01-2016.

Udtrækket er vendt med Vejdirektoratet, så uheldsdata er afstemt og kan udleveres:

51 politiregistrerede trafikuheld, heraf 26 trafikuheld med personskade. I de 26 personskadeuheld er der 2 dræbte, 17 alvorligt tilskadekomne og 20 lettere tilskadekomne.

uheld

Med venlig hilsen  Mette Sørensen Teknisk designer

Teknisk Forvaltning – Drift & Anlæg – Trafik og Havne
meso@skivekommune.dk
T: 9915 6780
M: 2119 1310


Tirsdag 26. januar 2016

Borgere indsamler data om uheld på Rute 26

Har du kendskab til trafikuheld eller andre utrygge episoder med trafikanter, som har fundet sted på Rute 26 på strækningen mellem Harre og Nautrupvej, så vil borgerne i Harre gerne høre fra dig. Såvel uheld af alvorlig som mindre alvorlig art er velkommen, og det gælder uheld, der involverer såvel bilister som cyklister, fodgængere eller andre trafikanter.
– Vi har sammen med Skive Kommunes tekniske forvaltning og politikere i teknisk udvalg besluttet, at vi vil indsamle og lave en oversigt over antal uheld på strækningen, og vi søger informationer så langt tilbage i tid, som folk kan huske. Sidder man med en viden, vil jeg derfor gerne høre om det, så vi står stærkere i forhold til at sikre forholdene på vejen for trafikanter, siger John Pedersen, der er tovholder på indsamlingen af ulykkestallene.
Hans mail er john@johnep.dk, og borgere kan også ringe på 2067 0977.
Den indsamlede data skal bruges, når Skive Kommune og borgerrepræsentanter fra området senere skal mødes med Vejdirektoratet og Midt- og Vestjyllands Politi om sagen.
– Det er planen at invitere Vejdirektoratet og politiet op og se strækningen. Vi vil gerne vise dem vejen og spørge direkte ansigt til ansigt, om de mener, at forholdene er i orden eller ej, siger John Pedersen.
Senere planlægges der desuden et borgermøde, hvor alle borgere med interesse i sagen, kan deltage og give deres besyv med. her vil Vejdirektoratet og politiet også modtage en invitation.
Udover indsamlingen af antal uheld på strækningen vil man også kontakte politiet for at få et samlet overblik over antal registrerede og anmeldte uheld via deres rapporter.

Harrevig-Egnen, et godt sted at bo & leve.

Med venlig hilsen
John E. Pedersen
Mail.: john@johnep.dk  Direkte tlf. 20 670977


Søndag 24. januar 2016

Hej til jer.  Klik på link herunder og se trafiktællinger i Skive Kommune.
http://vej08.vd.dk/komse/nytui/komse/KomSe.html?noegle=4152253700
Sum ind på det område du vil se trafiktællinger på.
Klik på vis tallene foroven på siden og skrives der opdatere siden tryk igen


Fredag 22. januar 2016    Nyt fra Transportministeriet.

Fra Transportministeriet     Klik på linket og se brevet.

Kære John
Efter aftale med Kristian Pihl Lorentzen fremsender jeg hermed det vedlagte notat, som han i går modtog fra ministeriet.
Rigtig god dag.    De bedste hilsner

Mia Josiassen   Politisk assistent
MF Kristian Pihl Lorentzen
Kommunikationsmedarbejder (V)
Christiansborg
DK-1240 København K.
Tlf. +45 33 37 55 00     Dir. +45 33 37 54 28
www.ft.dk
—–Oprindelig meddelelse—–
Fra: TRM Stine Klingenberg Madsen [mailto:skm@TRM.dk]
Sendt: 21. januar 2016 10:46
Til: Kristian Pihl Lorentzen <Kristian.Lorentzen@ft.dk>
Cc: Mia Josiassen <Mia.Josiassen@ft.dk>
Emne: Til Kristian Pihl: notat om besøg i Salling (Id nr.: 107287)

Kære Kristian

Vedlagt notat om cykelsti langs rute 26.

Venlig hilsen

Stine Klingenberg Madsen
Ministersekretær

Transport- og Bygningsministeriet
Ministersekretariatet
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K

Telefon +45 91 34 50 87
skm@trm.dk
www.trm.dk<http://www.trm.dk/>


Torsdag 21. januar 2016

Hovedvej A26 – i Sallingsund kommune          Klik på linket og se scannet udklip.

Hej John!

I vedhæftede PDF kan du se, hvad jeg kunne finde. Efter 2001 handler sagen om vejoverføringen i Vium og om vejen fra Durup til A26 (Toustrupvej). Som du kan se, var både Sallingsund kommune, Viborg Amt og Vejdirektoratet (staten) indblandet i sagen, og så vidt jeg kan se, var selve A26 først og fremmest en sag mellem amtet og Vejdirektoratet, mens Toustrupvej var Sallingsund kommunes opgave. Hvis du vil finde ud af mere, skal du nok i amtets arkiv (det findes på landsarkivet i Viborg) eller i Vejdirektoratets arkiv (som de enten selv har eller også er det afleveret til Rigsarkivet i København).
Med venlig hilsen

Niels Mortensen
Arkivar / museumsinsp., kultur

Muse®um Historie
nimo@muserum.org
T: 9752 8122      Brårupgade 18C . 7800 Skive . www.muserum.org
________________________________________


Torsdag 21. januar 2016

Oplysninger fra Petra. Petra siger de har ikke papir på det, men det var i 1968 og de fik huset billigt, da haven skulle bruges i forbindelse med parallelvej.
Bent Hansen ved nok noget om det, for han har flere gange talt om at planerne var klar.

Petra boede på Brovej 9. Harre 7870 Roslev
Huset er det der ligge meget lavt og med meget julebelysning hvert år.


Lørdag 16. januar 2016

Hej til jer.

Der er aftalt med Mette Line, at hun tager referat fra formødet mandag den 25. januar 2016,

Repræsenter fra Harrevig egnen til formødet er Mette Line Laursen – Thorkild Abildgård – Norman Østergård – Jens Dalsgaard – John Pedersen.

Ligger du inde materiale eller kender du nogen der har noget, der kan bevise, hvad vi er blevet lovet i forbindelse med sikkerheden på Rute 26 eller andet materiale der kan sandsynliggøre hvad vi er blevet lovet. Gør et godt forsøg med at finde det frem, det er ret vigtigt, at kunne bruge i det i de kommende forhandlinger over for Vejdirektoratet og Kommunen, Hvis muligt skal vi bruge materialet til formødet.
Måske findes der noget i aviserne eller andre steder. Spørg andre om de har noget. Vi skal alle handle nu.

Kontakt en af dem der skal med til formødet snarest. Se navne ovenfor.

(Mødelokale 14 (1-M3-plan 1) – Bølgegang, Skive Rådhus

Formålet med formødet er at få præciseret indholdet på det kommende borgermøde, samt få aftalt dagsorden, mødetidspunkt og hvor borgermødet kan afholdes. således vi i fællesskab får forberedt det kommende borgermøde bedst muligt.

 

Harrevig-Egnen, et godt sted at bo & leve.

Med venlig hilsen
John E. Pedersen
Mail.: john@johnep.dk Direkte tlf. 20 670977


6. januar 2016

Hej Henrik Hjorth.

Vedr. formøde før et borgermøde om Rute 26

Der meldes klar her fra Harrevig Egnen til et formødet ?? ??  januar 2016 på jeres kontor i Skive.

Bekræft gerne her på min mail, at dato og tidspunktet stadig passer dig/jer.

Harrevig-Egnen, et godt sted at bo & leve.

Med venlig hilsen
John E. Pedersen
Mail.: john@johnep.dk Direkte tlf. 20 670977

————

Tirsdag den 5. januar 2016

Godmorgen til Harrevig Egnen , Kim Hald Teknisk forvaltning.  og Jens Peder Hedevang Formand for teknik og Miljø.

I går mandag ringene jeg til Kim Hald fra teknisk forvaltning i Skive kommune for at få planlagt borgemødet om sikkerheden på rute 26.
Kim Hald ønskede, at der måske skulle holdes et lille formøde med nogle få herfra, for at planlægge hvad mødet skulle bruges til og hvad der skal drøftes.
Kim Hald vil undersøger hvordan det skal gøres og vender tilbage til undertegnede.

Jeg vil foreslå, at der udpeges en referent, både til formødet og til borgermødet. Det er dokumentationen for hvad der er snakket om.
Jeg vil også forslå at borgermødet skal være om aftenen, for at alle har mulighed for at kommet med til mødet.

Med venlig hilsen John Pedersen tlf 20670977  mail.:  john@johnep.dk

————

Onsdag den 16. december 2015

Til John

Det vil være rigtig godt med et fælles borgermøde, hvor Skive kommune prøver at samle op på tidligere tiders
dialog og arbejde med den cykelsti/parallelvej og hvad der er sket de sidste år
Og hvor er vi nu.
Deltager meget gerne, men var forhindret da Kr. Phil var på besøg

Hilsen Jens Peder Hedevang
Formand for teknik og Miljø

————

Tirsdag den 15. december 2015

Skal vi have et borgermøde i Harre for alle der færdes på og ved den farlige strækning på rute 26?
Sådan at alle bliver hørt og behovet bliver fundet.
Se teksten herunder fra Arne Spicer Lindgren
Meld tilbage til mig på mail og jeg vil prøve at samle trådene.
Jeg vil foreslå, at mødet holdes i januar 2016
Hvad tænker du? Vær med til at give denne info videre til alle der har interesse i dette projekt ved rute 26

Alle der ønsker at få en mail om dette projekt. Skriv til mig på  john@johnep.dk  Du vil så få mail når der sker nyt.

Det ser ud til at det er nu der kan handles og så skal der vel handles.

Vi skal have fundet ud af hvor mange der er interesseret i at komme til mødet. Skriv på mail.

Følg med her på www.harrevig-egnen.dk og på Facebook

Med venlig hilsen John Pedersen tlf 20670977  mail.:  john@johnep.dk

———

Tirsdag den 15. december 2015

Hej John
Torkild Abildgaard henvendte sig til mig igår og spurgte om vi kunne samle nogle politikere og forvaltningsfolk til et borgermøde for jer i Harre, hvor vi kunne afdække den fulde baggrund for jeres sag og få skitseret hvilke muligheder der er fremad.
Hvis I gerne vil det, så tag fat i Kim Hald hos teknisk forvaltning, så vil de sætte et hold. Formanden for teknik og miljø, inkl. Mig selv er villig til at komme også.

Håber det kan bruges ?

Med venlig hilsen

Arne Spicer Lindgren
Formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg

 

 

141 — 26.01.2016   167– 27.01.2016      202–15.02.16