2020 Rute 26

Opfordring til private og firmaer om en støtteerklæring fra jer alle, sendes på mail john@johnep.dk
Lidt information om Rute 26 og et ønske om at få en støtteerklæring fra jer, som skal bruges til det Danske Folketing for at få en cykelsti langs Rute 26.
Hjælp os og jer selv med en støtteerklæring.
Til alle jer der færdes på Rute 26
Vi søger jeres hjælp til at få lavet en cykelsti langs Rute 26 fra Harre og til Nautrup Bakke (Nautrupvej)
Til en evt. støtteerklæring kan de emner herunder måske bruges af jer.
Der har været gentagne besøg af ministre og politikker uden der er skete mere. Alle gav os ret i at det er livsfarlig for de bløde trafikanter.
Der blevet lovet, at der kom en cykelsti, da der var ekspropriation af arealer i midten af halvfjerdserne.
Der er lige nu fra 10 cm plads til de bløde trafikkanter. Det vil sige at et cykelstyr altid være ude på vejen ved lastbilerne.
Der må lovligt køres op til 90 km i timen sammen med cykler med evt. en cykelanhænger og knallerter. Samt handicap knallert på 3 eller 4 hjul, umuligt i dag.
Skolebussen skal hente og bringe børn på strækningen. Hvornår banker der en bil op bag i skolebussen med 90 km.t.
Venstresving på strækningen for dem der bor der. Hvornår banker der igen en bil op i en der skal svinge til venstre.
Alt for mange cykelturister fravælger strækningen. Det er skidt for både Salling og Mors.
Jeres støtteerklæring bliver sendt til Transportordførerne og transportministeren, samt Salling Avis.
Støtteerklæringen sendes på mail.: john@johnep.dkJeg er også klar til evt. spørgsmål  john@johnep.dk  eller 20670977
Støtteerklæringerne skal helst være i Det Danske Folketing en af de første arbejdsdage i det nye år.
Da skal de projekter udvælges der vil få midler til cykelstier langs statsvejene.
—–
Klik evt. på linket herunder og se det der var i Salling Avisen om Rute 26
https://issuu.com/sallingavis/docs/salling_avis_51-2020     Se forsiden og side 6 og 7  
Opråb fra Salling: 
Nu vil vi have en cykelsti mellem Harre og Nautrup Bakke.    
Så er det nu, at vi skal op på tæerne, så vi kan komme op på cyklen mellem Harre og Nautrup Bakke igen.
(Kaldet dødsruten med vanvidsbilister, hvor biler må køre 90 km. t. sammen med cykler, knallerter, skolebussen med stop og start og langsomtkørende landbrugsmaskiner med mere.)
Kan du huske, hvor lang tid der er kæmpet for den cykelsti, som blev lovet, da vejen blev bygget?
Broerne over og under Rute 26 blev påbegyndt bygget i 1968. Sallingsundbroen blev indviet den 30. maj 1978.
Allerede under ekspropriation af jorden til Rute 26, blev der lovet en cykelsti på strækningen. Hvor lang tid er der fra 1968 og til dato? – ja prøv at regne på det, men tallet kan meget vel få dig til at føle, at denne sag er lige vel meget til grin. Hvorfor blev det aldrig, som borgerne blev lovet? Det er åbenbart for nemt at løbe fra en aftale, med det resultat at andre skal sætte liv og lemmer på spil.
De seneste trafiktal på Rute 26 oplyst af vejdirektoratet er 10.803 køretøjet per døgn. Der findes endnu ikke nogle tilgængelige tal for, hvor stor en del af dem, der er vanvidsbilister, men den slags bilister er også på vejen, og de er med til at gøre ruten mere farlig.
Myndigheder bør stoppe vanvidsbilisterne nu. Har politiet ikke udstyret til det, bør det vel skaffes, f.eks. biler med det rigtige fotoudstyr. Hvad med at få flyttet nogle af de ekstra lange kabler til AK fotovogne fra Sjælland til (Hovedlandet) Jylland, sådan at kablerne er ligeligt fordelt.    
Vi ved godt, at vejdirektoratet siger, at der sker få dødsulykker på strækningen, hvor cykler og knallerter er indblandet, men grunden til det er jo, at alle bare lidt fornuftige mennesker kan se, at det er med livet som indsats at begive sig ud på strækningen på cykel eller knallert.
De forskellige myndigheder foreslår samtidig, at vi skal cykle mere. Tag cyklen til og fra arbejde, tiltræk cykelturister, lær skolebørn at cykle, lyder det.
Hvorfor cykler I ikke bare en anden vej, spørger andre. Vi er nogle i området, der ved, at der kan cykles en omvej på knap otte kilometer, men det kan godt blive en lang tur, hvis der 10 kilometers cykeltur, før du når omvejen, og 9 kilometer efter omvejen. Det blev vel cirka 25 kilometer total på cykel – og så hjem igen. I Salling er eksemplet ikke urealistisk for de lokale cyklister.
Jeg mener, at vi nu er nået dertil, at projekt cykelsti mellem Harre og Nautrup Bakke bør gennemføres omgående.
Det kan kun gå for langsomt! 
16,december 2020
“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
    Med venlig hilsen      John E. Pedersen  
     Mail.: john@johnep.dk   Direkte tlf. 20 670977         

Cykelsti mellem Harre og Nautrup Bakke.         d. 9.december 2020

Nu skal vi op på tæerne igen. Det er lige nu, vi har en rigtig god chance.
Har du/I et forslag / kommentar til hvordan vi får politikkerne til at vælge at gennemføre projektet med en cykelsti på ( dødsruten ) mellem Harre og Nautrup Bakke?
Skriv dit forslag / kommentar til Helle ved Salling Avis på mail.: jou@sallingavis.dk  ( Direkte telefon 41786891)
Skriv også dit telefon nummer, har Helle spørgsmål, ringer hun til dig.
Det er lige nu, vi kan påvirke politikerne, lad os komme i gang.

Det herunder er skrevet af Helle fra Salling Avis.
Lokal cykelsti er udvalgt til politisk prioritering.
Ny landspolitisk aftale om cykelstier sender måske 16 millioner til Salling.
I mere end 40 år har borgerne i Salling kæmpet for at få en cykelsti mellem Harre og Nautrup Bakke og nu er realiseringen rykket et skridt nærmere. I hvert tilfælde er politikerne på Christiansborg blevet opmærksomme på cyklisternes kår på en strækning mellem Harre og Nautrupvej, og Vejdirektoratet har projekteret, hvad anlæggelsen af en cykelsti på strækningen konkret vil indebære.
Projektet er nemlig et af i alt 24 udvalgte projekter, som er sendt til videre politisk behandling.
Salling Avis har løbende gennem en længere årrække skrevet om Dødsruten, som strækningen på Rute 26, hvor cyklister i dag cykler mellem Harre og Nautrup, kaldes lokalt, og borgerne har både haft ministerbesøg og inviteret folketingsmedlemmer på cykelture langs ruten – men indtil nu uden resultat. Avisen har også tidligere været i kontakt med transportminister Benny Engelbrecht, der udtrykte sin forståelse for borgerne afmagt og utryghed i Salling.
At ruten nu er projekteret og sendt ud til en kommende politisk prioritering er dog det mest konkrete udspil, borgerne indtil nu har mødt vedrørende cykelstien.
Ikke afgjort endnu
Det er regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre, der har indgået aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten. I den forbindelse har partierne øremærket 520 millioner kroner til investeringer i at fremme cyklismen. Pengene fordeles mellem cykelprojekter på statsvejnettet og til en medfinansieringspulje til projekter på kommunale veje.
Intet er dog besluttet endeligt endnu. Pengene til cykelprojekter fordeles således, at der afsættes 30 millioner kroner i 2021 og 170 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til anlæg af cykelstier langs statsvejene. Der er ikke udvalgt bestemte projekter, som midlerne skal gå til endnu, men Vejdirektoratet har udarbejdet en liste over relevante cykelprojekter, som eventuelt kan få del i midlerne fra aftalen. Der er 24 projekter på listen, der vil kunne gennemføres i årene 2021 til 2025, og blandt disse er strækningen mellem Harre og Nautrupvej.
Projektet omhandler etableringen af en dobbeltrettet cykelsti mellem Harre og Nautrupvej på den nordlige side af Brovej. Strækningen er i alt cirka to 2 kilometer lang. Den lokale hastighedsbegrænsning på Brovej er 90 km/t og med smalle kantbaner, hvilket gør strækningen uegnet til cykeltrafik, skriver Vejdirektoratet i sin projektbeskrivelse. Ved Harre tilkobles den nye cykelsti en eksisterende blind boligvej, og ved Nautrupvej føres cykelstien ind til en eksisterende markoverkørsel som bibeholdes og ombygges. Cyklister kan herfra fortsætte via Nautrupvej, og ingen ville i givet fald mere behøve cykle langs Rute 26.

“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
    Med venlig hilsen  John E. Pedersen  
    Mail.: john@johnep.dk   Direkte tlf. 20 670977