2020 / 2021 / 2022/ 2023 Rute 26

30. oktober 2023

Følgende tekst og billeder er sendt til Vejdirektoratet mandag d. 6-11-23.
Billeder er taget den 30. oktober 2023 fra cykelstien fra Harre til Nautrup Bakke.
Vi vil foreslå at gasskiltet bliver rejst op i henhold til gældende regler.
Vi er mægtig glade for at I er begyndt, at sætte bomme op,
hvor stikstierne munder ud i Rute 26, hvor der må køres 90 km/t.
Vi ønsker oplyst hvornår de sidste bomme bliver sat op.
Der bør vel også laves nye hajtænder i den ene side,
hvor cykelstien passere vejen. Er der en plan for hvornår det bliver udført? Se billeder.
Projektlederen har orienteret Salling Avis og os om,
at der bliver sat informationstavler op med en orientering om,
hvad der er fundet under etableringen af cykelstien.
Som vi har forstået det er cykelstien lavet ovenpå den gamle Kongevej.
Hvornår blive informationstavlerne sat op?
“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
Klik på billeder og se et stort.

     

********

13. august 2023

13. august 2023
Her er et par billeder.
Anna Lund gik turen søndag eftermiddag.
Der er sket lidt med skiltning.
Foto Anna Lund. Klik på billeder og se et stort

******

23. juli 2023

Udsendelse nummer 2 fra TV Midt Vest om cykelstien 22. juli 2023 kl 19.30
Klik på begge link herunder, det er ikke samme indhold.

www.tvmidtvest.dk/skive/par-frygter-ulykker-ved-cykelsti-der-skal-vaere-en-bom

www.tvmidtvest.dk/nyheder/22-07-2023/1930/1930-22-jul-2023?clip=12019173-91f0-4f50-ab47-dd7978ccd9eb

**********

12.Juli 2023

Vejdirektoratet er en myndighed.

Hvorfor blive Vejdirektorat ikke færdig med cykelstien mellem Harre og Nautrup Bakke. 
Vejdirektoratet har jo meldt ud cykelstien var færdig 31. oktober 2022
Ny naturskøn cykelsti ligger klar nord for Skive | Vejdirektoratet

Otte måneder efter indvielse: John finder stribe mangler på cykelsti | TV MIDTVEST

Leo undrer sig: Hvorfor skal autoværnet ikke beskytte cyklisterne? | TV MIDTVEST

Hvorfor skulle der gå flere år inden Vejdirektoratet fik sat skilte op,
at cykelstien var for smal under vedligeholdelse på Sallingsundbroen?
Lukker cykelsti på Sallingsundbroen: Den er seks centimeter for smal | TV MIDTVEST

******

 

15. december 2022

Ønsker autoværn ved ny cykelsti på Rute 26

Vejdirektoratets ansatte skal nu se på sagen.

Salling Avis uge 48 2022

Der er stor glæde lokalt over den nye cykelsti fra Harre til Nautrup Bakker, og mange bruger allerede stien dagligt. John Pedersen, der bor i Harre, og som var tovholder på arbejdet med at få etableret cykelstien langs den trafikerede strækning, fortæller, at han ser mange cyklister køre forbi sit hus og mod cykelstien.
– Den bruges, og vi er rigtig glade for den, siger han til Salling Avis.
Der er dog et lille men. Der er nemlig en mindre strækning af cykelstien, som ikke er sikker nok, mener en række borgere. John Pedersen har derfor kontaktet anlægsdirektør ved Vejdirektoratet Erik Stoklund Larsen og projektleder Peter Lund Hansen for at få et autoværn op ved vejen. Det skal adskille cyklisterne fra bilerne på Rute 26 i den ende af cykelstien, der er tættest på Nautrup Bakker.
– Det er en strækning på cirka 2-300 meter, hvor cyklisterne kommer ud og køre helt tæt op af Rute 26. Det var netop det, vi ville undgå, og jeg mener, at det autoværn bør op. Risikoen for en ulykke er for stor, som det er nu. Det er en rigtig dejlig cykelsti, både for voksne, børnehavebørn og skolebørn, når de skal på udflugt, samt mange handicapkøretøjer, der kører på strækningen, og selvfølgelig alle dem der bruger cykelstien til og fra arbejde. Vi er rigtig mange, der er stolte af cykelstien, og sikkerheden er i top – undtaget den sidste strækning ved Nautrupvej. Jeg ønsker mig i julegave, at hele strækningen bliver trafiksikker for alle, siger John Pedersen.
Vejdirektoratets trafiksikkerhedsfolk skal nu vurderer strækningen.
Der arbejdes i øvrigt på en indvielse af den nye cykelsti i 2023 – måske sammen med indvielsen af den kommunale cykelsti fra Roslev til Harre.
***

Har cyklister i Salling tykkere skind end cyklister i Thy?

Manglende autoværn langs Rute 26 undrer nu flere Sallingboere.

Salling Avis uge 49 2022

Glæden over en cykelsti fra Harre til Nautrup Bakker langs Rute 26 er stor, men nu melder flere borgere fra Salling sig med undren over et manglende autoværn. Vurderingen fra borgerne er, at det manglende autoværn kan skabe farlige situationer for cyklister på cykelstien. Der er tale om en strækning på cirka 2-300 meter, hvor cyklisterne kommer ud og køre helt tæt op af Rute 26. Nu kommer endnu en borger fra området på banen med sin undren. Jeppe Nielsen, der bor i Harre, kører nemlig ofte over Thy i forbindelse med sit arbejde, og her kan han se, at Vejdirektoratet har sat et autoværn op mellem kørebane og cykelsti i Thy – nærmere bestemt på vejstrækningen på Rute 26, der går fra Vilsund Vest til hankeanlægget ved Rute 11/26.
– For nogle år siden blev der lavet fine cykelstier på begge sider af vejen. Sidste år begyndte de at montere en hel del autoværn på begge sider af strækningen mellem vejen og cykelstien. Det har vist sig at vejen nu er udpeget som 90 km/t strækning, og det har tilsyneladende været nødvendigt at adskille de bløde trafikanter fra biltrafikken. Så er mit spørgsmål bare hvorfor de bløde trafikanter på Thy skal beskyttes af både cykelsti og autoværn, når det tilsyneladende ikke er farligt for de bløde trafikanter på strækningen mellem Harre og Nautrupvej? siger Jeppe Nielsen til Salling Avis.
På strækningen ved Vilsund var trafikbelastningen i 2018 på 3.867 køretøjer, mens den på strækningen ved Harre i var 2018 på 8-10.000 køretøjer.
– Der er de fineste autoværn til beskyttelse af de bløde trafikanter i Thy, mens vi i Salling åbenbart har lidt tykkere skind, siden vi ikke skal beskyttes af autoværn, siger Jeppe Nielsen.
John Pedersen, som var tovholder på arbejdet med at få etableret cykelstien, undrer sig også. Han har allerede kontaktet Vejdirektoratet om problemet. Her er svaret, at man vil sende folk ud og besigtige strækningen og derefter beslutte, hvad der skal ske.

*********************

2. november 2022

Så sker der noget igen den 2.11.2022, nu er cykelstien ved at være klar til brug.
Tekst og foto Anna Lund. Klik på billede og se et stort.

 

***********

4. juli 2022

Frisk fra anlæggelse af cykelstien mellem Harre og Nautrup bakke 4. juli 2022
Foto Anna Lund

 

************

22. Juni 2022

Cykelstien langs Rute 26

Lidt stemningsbilleder fra cykelstien mellem Harre og Nautrup Bakke.
Snart slut med at dele med de store køretøjer fra Roslev via Harre til Nautrup Bakke.
.
Rygtet siger.:
Der arbejdes hårdt på at få købmanden i Harre åbnet igen. 
Klik på billede og se et stort.

*********

Tirsdag d. 14. september 2021
Blev vi kontaktet af vejdirektoratet med beskeden om at de oplysninger vi ikke har fået, som aftalt, vil blive afsendt fra 
vejdirektoratet omkring den 23. september 2021.
***********
Rute 26  –  Cykelsti  –  Tak til alle.       Harre d. 12. september 2021
En kæmpe tak til alle jer, der på en eller anden måde har støttet gruppen, der skulle få bevilget pengene i Transportministeriet til cykelstien mellem Harre og Nautrupbakke (Nautrupvej 7870 Roslev).
I forsøget på at få indvielsen af cykelstien klar hurtigere end sidst i 2022, viste sig ikke at være muligt. Der blev så lavet en skriftelig aftale med Erik Stoklund Larsen, anlægsdirektør i vejdirektoratet, om at vores samfund jævnligt vil få information om, når der sker nyt, og på den måde kan vi alle følge projektet fra start til slut. Når der kommer nyt, vil det blive offentliggjort som vi plejer.
Fantastisk at værre tovholder i så vigtigt et projekt. Vi takker for de rigtige mange fantastiske støtteerklæringer, vi modtog i slut 2020 og starten 2021 f.eks. fra Cyklistforbundet, Ældresagen, menighedsråd, mange forskellige foreninger, købmanden, vognmænd, entreprenører, små og store virksomheder, samt Business Skive og alle de enkelt personer, både med støtteerklæringer og hjælpen på mange andre måder. Både fra Mors og Salling.
Salling Avis – Skive Folkeblad – Nordjyske Medier har også været med til at påvirke Det Danske Folketing med deres altid positive artikler om cykelstien langs rute 26.

En ekstra tak for samarbejdet skal gå til

Gregers Frederiksen Direktør og ejer af
Salling Entreprenørfirma A/S / Salling Kloakservice ApS
Formand i Business Skive  www.bskive.dk
Også klar til kommunalvalget.

Direktør Destination Limfjorden. Kristina Lehmann Schjøtt
Har altid en frisk aktivitet klar.

Toft Care A/S. Direktør. Ejer.  Peter Toft 
Altid klar med ernæringsprodukter.

Vi glæder os til indvielsen af cykelstien, så Salling og Mors kan blive forbundet i et cykelnet.

Det herunder modtaget fra Vejdirektoratet d. 20-07-2021

Kære John Pedersen,
Tak for en god snak i telefonen og din store interesse for cykelstiprojektet.
Som jeg nævnte, kan jeg ikke love dig cykelstien færdig til den 15. juni 2022, da der er spilleregler der skal overholdes, som også Helle Nielsen skriver i sin mail til dig. Jeg kan love dig, at vi vil gøre hvad vi kan for at få projektet færdigt så hurtigt det lader sig gøre. Og jeg vil følge op over for vores medarbejdere, således det ikke efterlader dig med den tro, at der ikke sker noget i projektet.
Ligeledes aftalte vi, at holde kontakten således du og dit bagland er ordentligt orienteret om projektet og dets fremdrift.
Du er meget velkommen til at ringe direkte til mig hvis du i øvrigt har kommentarer eller spørgsmål.

Venlig hilsen
Erik Stoklund Larsen Anlægsdirektør. Vejdirektoratet Guldalderen 12. 2640 Hedehusene

Vi har den 12. september 2021 ikke modtaget noget om at projektet er sat i gang.
********

Modtaget som mail den 20-07-2021
Kære John Pedersen,
Tak for en god snak i telefonen og din store interesse for cykelstiprojektet.
Som jeg nævnte, kan jeg ikke love dig cykelstien færdig til den 15. juni 2022, da der er spilleregler der skal overholdes, som også Helle Nielsen skriver i sin mail til dig. Jeg kan love dig, at vi vil gøre hvad vi kan for at få projektet færdigt så hurtigt det lader sig gøre. Og jeg vil følge op over for vores medarbejdere, således det ikke efterlader dig med den tro, at der ikke sker noget i projektet.
Ligeledes aftalte vi, at holde kontakten således du og dit bagland er ordentligt orienteret om projektet og dets fremdrift.
Du er meget velkommen til at ringe direkte til mig hvis du i øvrigt har kommentarer eller spørgsmål.
Venlig hilsen
Erik Stoklund Larsen Anlægsdirektør
Guldalderen 12 2640 Hedehusene
vejdirektoratet.dk
Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.
Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger.
 
******
Til
Benny Engelbrecht (S) Transportminister
og
Helle Liocouras Nielsen   Afdelingsleder  Mindre Anlæg.

Tak for din tekst Helle Liocouras Nielsen.  
Du skriver, at vejdirektoratet er enig med mig i, at strækningen skal forbedres for at skabe en tryg og sikker vej for cyklister og knallerter, vel også handicap el drevne i køretøjer på 2 – 3 – 4 hjul  og bilisterne i små og store køretøjer, der føler sig usikker og bange for at blive indblandet i et uheld på stækningen. 
Du skriver at vejdirektoratet er enig med mig, jamen jeg er jo bare en af de mange mange tusinde personer, der er bruger af stækningen, jeg er såmænd bare tovholder, måske en lidt vedholdene tovholder. 
Der har gennem alt for mange år været opbakning til, at cykelstien burde have været færdig i 1977. Det er private personer med og uden børn – foreningerne af alle slags, alle de forskellige små og store erhverv. Erhverv der søger arbejdskraft. Der er ingen busforbindelser til vores nærområde, og det er ikke alle familier, der har råd til 2 biler, og derfor er det vel kun cyklen, der kan bruges.            

Du skriver Helle Liocouras Nielsen .:
Som anført i min første mail nederst i denne tråd, er det de myndigheds- og procesmæssige forhold, som er årsagen til, at den nye cykelsti først forventes færdig i efteråret 2022.

Hvorfor har vejdirektoratet, så ikke sat gang i det med myndigheds- og procesmæssige forhold for længe siden?
Det er rigtigt, at regeringen har lavet en cykelpulje 2021, men det er jo vejdirektoratet der indstiller til, hvor I mener en cykelsti er påkrævet. Og set fra min plads i samfundet, har I ikke de rigtige værktøjer til det, vejdirektoratet får kun det der kommer til politiets kendskab, og alt der sker i det daglige, f.eks. når cyklister bliver blæst ud i grøften eller presset ud i grøften, det står ingen steder hos jer, for det får I aldrig kendskab til.
Vores spørgsmål er derfor.: Hvorfor har vejdirektoratet undladt at indstillet stækning til en cykelsti for mange mange år siden.?
Jeg har vedhæftet et foto fra 2014, samt en tekst der passer til billedet. Jeg har tilladelse fra Skive Folkeblad til at sende billedet og tekst til jer, men I må kun bruge billedet intern i vejdirektoratet og hos transportministeren.
Det er vel i sig selv et bevis på, at strækningen er farlig, når så kompetente personer udtaler, det var modbydeligt og det kan man ikke byde folk, sagt efter deres cykeltur, se billedet og teksten der er vedhæftet, det blev sagt i 2014. altså er rute 26 fra Harre til Nautrup Bakke meget farlig.
Vejdirektoratet og Transportministeren bedes lytte til vores forslag om, at tage fat i tømmerne og med samlet kraft få dem strammet gevaldigt op nu.
Vores forventning er, at cykelstien er fiks og færdig 15. juni 2022 og det burde kunne ordnes i fællesskab af vejdirektoratet og hos transportministeren.
Vi forventer et positiv resultat snarest.

“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
    Med venlig hilsen John E. Pedersen  
     Mail.: john@johnep.dk           

****
Fra: Helle Liocouras Nielsen [mailto:hlni@vd.dk]
Sendt: 16. juli 2021 15:09
Til: John Pedersen. Harre
Cc: Borgmester Peder Chr. Kirkegaard ; Gregers Frederiksen
Emne: SV: Cykelsti langs Rute 26 fra Harre til Nautrup Bakke

Kære John,

Vejdirektoratet er enig med dig i at strækningen skal forbedres for at skabe en tryg og sikker vej for cyklister og knallerter.
Dette er også tilfældet for andre statsveje og derfor er det også glædeligt, at regeringen med Cykelpuljen 2021 har bevilliget penge til at etablere cykelstier på 20 lokaliteter i Danmark, herunder på strækningen langs rute 26 mellem Harre og Nautrup Bakke.
Som anført i min første mail nederst i denne tråd, er det de myndigheds- og procesmæssige forhold, som er årsagen til at den nye cykelsti først forventes færdig i efteråret 2022.

Venlig hilsen
Helle Liocouras Nielsen Afdelingsleder Mindre Anlæg
Teglgårdsparken 102
5500 Middelfart
vejdirektoratet.dk
Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.
Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger.
 
Svaret fra Vejdirektoratet for neden og mit ønske om et møde med  Vejdirektoratet øverst.
Til Helle Liocouras Nielsen   Afdelingsleder  Mindre Anlæg Vejdirektoratet
Dette bliver også sendt til Borgmester Peder Chr Kirkegård
Formanden for Business Skive  Gregers Frederiksen,   https://bskive.dk
Samt Salling Avis – Skive Folkeblad – Nordjyske Medier.
og Simon Hellberg Hansen Journalist, DR Nyheder.

For at gøre en meget meget lang historie ganske kort.
I har slet ikke forstået alvoren. Fordi I slet ikke kender forholdene fysisk.
Herfra vil vi foreslå, at du en af de første kommende dage i denne uge tager bilen hertil med din cykel bagpå bilen.
Parkerer ved Sallingsundvej 132 Harre 7870 Roslev, der er en stumt blind vej op mod rute 26 hvor du kan holde.
Så vil vi gerne du cykler til Nautrup Bakke  (Nautrupvej) en strækning på 1,8 km på rute 26.
Og forsætter op af Nautrupvej og følger den rute, som Vejdirektoratet anbefaler, at cyklisterne skal cykle tilbage til din bil på den anbefalede strækning. Strækningen er på 9,8 km.
Du vil selvfølgelig bruge cykelhjelm og refleksvest og have din sygeforsikring og livsforsikring i orden. Det er en meget farlig strækning. Uanset hvad Vejdirektoratet mener.
Når du cykler turen på rute 26, tænk så over hvor lidt plads der er både til cyklister – knallerter – el drevne invalide køretøjer på 2 – 3 – 4 hjul  
Når du cykler på den af Vejdirektoratet anbefalede cykelrute, tror du så der er strøm nok på invalide køretøjerne kan køre hjem igen.
Indtil cykelstien er færdig, afskære I alle der bruger invalide køretøjerne til at komme til Mors, husk at de 9,8 km også skal køres på hjemturen, det er alt for lang en tur at køre på et invalide køretøj.
Dem der bruger en cykle på arbejde til og fra Mors skal jo også lægge 9,8 km til på turen frem og igen 9,8 km til hjemturen igen, på den rute Vejdirektoratet anbefaler.
Så er der al det med problematikken omkring turisterne der slet ikke er kendt med ruten. Kort og godt, vi skal passe på cykel turisterne både dem med og uden cykel anhænger, samt børn på cykler,  sammen med biler der kommer susende med 90 km/t  
Det er måske en god ide, at du tager din chef med på cykel turen, så I er 2 til at vurderer begge ruter.
Vi informere selvfølge pressen om,  når vi har aftalt tidspunktet for din/jeres ankomst  til Sallingsundvej 132 Harre  7870 Roslev.
Efter din/jeres cykeltur, er vi klar til at drøfte forholdene.
Derefter kan vi i fællesskab informere Transportministeren.
Vi ønsker en positiv beslutning, når vi mødes en af de nærmeste dage.

“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
    Med venlig hilsen John E. Pedersen  
     Mail.: john@johnep.dk   Direkte tlf. 20 670977         
**
Fra: Helle Liocouras Nielsen [mailto:hlni@vd.dk]
Sendt: 12. juli 2021 16:19
Til: john@johnep.dk
Emne: Cykelsti langs Rute 26 fra Harre til Nautrup Bakke

Kære John E. Pedersen,
Med henvisning til dine mails fremsendt den 6. juli 2021, ”Åbent brev til Vejdirektoratet og Transportministeren” og den 9. juli 2021, Vejdirektoratet\Anlæg og Drift” vil jeg hermed orientere dig om projektet og tidsplanen for gennemførelse af cykelstien på rute 26 fra Harre til Nautrupvej.
Indledningsvis kan jeg fortælle, at der er tale om etablering af en ca. 2 km lang dobbeltrettet cykelsti på den nordlige side af Brovej. Der er ikke registreret uheld med cyklister eller knallerter på strækningen i perioden fra 2015 og til nu, men ud fra ønsket om at fremme cyklismen, er cykelstien med til at give de bløde trafikanter bedre tryghed og trafiksikkerhed.
Som du er bekendt med, har Vejdirektoratet siden den politiske aftale af den 11. februar 2021 været i dialog med Skive Kommune om gennemførelse af projektet. Den 19. maj 2021 oplyste Skive kommune, at Vejdirektoratet gerne måtte anlægge cykelstien og først herefter har det været muligt at igangsætte indhentning af projektgrundlag, detailprojektering mm. Tidsplanen for projektet ser sådan ud:

  • Indhentning af projektgrundlag og udarbejdelse af detailprojekt er igangsat og fortsætter i sommeren/efteråret 2021,
  • Parallelt hermed indledes dialogen med strækningens lodsejer, ledningsejere og der indhentes de nødvendige myndighedstilladelser, f.eks. hos miljømyndigheder og politi. I området findes bl.a. et beskyttet vandløb, Harre å og et beskyttet mose/engområde, hvorfor vi i øjeblikket er ved at undersøge om projektet skal anmeldes til screening iht. VVM-bekendtgørelsens bestemmelser.
  • Ultimo 2021 fremsendes detailprojektet til Kommissarius med henblik på kombineret detailbesigtigelses- og ekspropriationsforretning i foråret 2022. Til orientering skal materialet afleveres til Kommissionen 14 uger før selve forretningen,
  • Udbudsprojekt udarbejdes i vinteren/foråret 2022, så entreprenøren kan gå i gang i marken umiddelbart efter detailbesigtigelses- og ekspropriationsforretningen. Dette er dog betinget af at projektet godkendes af Kommissionen.
  • Det forventes, at anlægsperioden er 4-5 måneder, så cykelstien forventes at åbne i efteråret 2022.
Cykelstien kan således ikke stå færdig den 15. juni 2022, da der som anført ovenfor er procesmæssige forhold, som umuliggør dette.Venlig hilsen

Helle Liocouras Nielsen
Afdelingsleder
Mindre Anlæg
Teglgårdsparken 102  5500 Middelfart

 vejdirektoratet.dk
Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.

Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger.

 
**********************************
Mail sendt til Transportminister Benny Engelbrecht
Samt til vejdirektoratet
Att.: Niels Skjøde Agerholm
Att.: Martin C Østergaard-Nielsen

Vi tænker på sikkerheden for egnens turister på Rute 26 fra Harre til Nautrup Bakke (Nautrupvej 7870 Roslev Vi synes,  vi har bedt DR Journalist Simon Hellberg Hansen om hjælp til at få advarsler i trafikradioen i vores område. Ses herunder.
Hvad kan I hjælpe med, for at øge trafiksikkerheden på den alt for farlige strækning??  

Til
Simon Hellberg Hansen
Journalist, DR

En tanke herfra kunne også være hvis muligt; at der jævnligt, dagligt evt. 3 gange pr dag i ferieperioden  sendes et indslag i trafikradioen om den farlige vejstrækningen på Rute 26 fra Harre til Nautrup Bakke ( Nautrupvej 7870 Roslev )  Ca. 1,7 kilometer.
Bede bilister i store og små køretøjer sænke hastigheden lidt på strækningen og være opmærksom på cykellister, nogle af dem med cykelanhænger. De fleste af cyklisterne er turister og kender slet ikke den alt for farlige vejstrækning.
Mange af bilisterne er jo også turister, de kan se de lovligt må køre 90 km i timen. Os der færdes jævnligt på strækningen, kan se at alt for mange bliver overrasket, at der er cykelister og langsomkørende maskine også fra landbruget.
Det er det eneste sted i Danmark, at de kæmpestore lastbiler, personbiler, cykler, knallerter, eldrevne handicap køretøjer på 2 hjul, 3 hjul, 4 hjul og langsomt kørende maskine fra landbruget er sat til at kører sammen. Cykelstyret kan slet ikke være inden for vejstriben i højre side af vejen.
Vejdirektoratet siger, at strækningen er en forsøgsvej med høj hastighed. (90 km)
Det gør strækningen meget mere farlig, for alle ved jo, at når der må køres 90 km, er der ingen cyklister og langsomt kørende køretøjer og derfor tuder lastbilerne i det store horn og cyklister bliver meget nervøse, bange og kommer nemt til at slinger lidt, og det er der slet ikke plads til. .  
Har du / I nogle forslag til, hvordan vi advarer alle der færdes på strækningen?
Vi ved godt, at vejdirektoratet siger der sker få uheld, men vi ved også, at det slet ikke passe, der er masser af daglige episoder på strækningen.
Herfra vil vi gøre alt, for at ingen kommer til skade, eller det der er værre. 
Målet er helt klart, at cykelstien skal være færdig til at turisterne kommer 2022, derfor er ønsket  (vel et krav) at strækningen med 1,7 km cykelsti skal være fix og færdig til 15.juni 2022

Formanden for Business Skive, Gregers Frederiksen ved en masse om vores daglige meget trængte trafikforhold i vores område.
Greger træffes på mobilen 30921901 og via mail.:  gregers@entr.dk

“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
    Med venlig hilsen John E. Pedersen  Mail.: john@johnep.dk   Direkte tlf. 20 670977         

 
 

Åbent brev til Vejdirektoratet og Transportministeren.

Fredag d. 2. juli 2021 modtog Skive Kommune beskeden og vi fik beskeden mandag morgen kl. 8.15
Beskeden fra Vejdirektoratet lød. Vejdirektoratet udfører selv opgaven med cykelstien fra Harre til Nautrup Bakke (Nautrupvej) 7870 Roslev.
Cykelstien vil være færdig i efteråret 2022 meddelte Vejdirektoratet.
Det føltes som en stor spand koldt vand med masser af is i, sendt lige i hovedet på alle der færdes på og ved Rute 26, det er jo lokale borgere, som I opfordrer til at tage cyklen til og fra arbejde, alle der kører i personbiler og meget store lastbiler med de store anhængere. Skolebørn på cykel, skolebørn skal stå på og af skolebussen på strækningen, turisterne nogle med cykelanhænger, langsomt kørende maskiner fra blandt andet landbruget, ja en sær blanding, at sætte til at køre på samme vej, hvor alle bilerne lovligt må kører 90 km i timen og alt for mange kører langt stærkere.
Cykelstien vil forbinde landsdelene Salling og Mors til glæde for os alle også turisterne på cykler.
Set i lyset af, at det har taget så mange år, at få bevilget pengene en gang til, pengene var vel bevilget, da Rute 26 blev anlagt. 
Vi vil foreslå at ledelsen i Vejdirektoratet og vores Transportminister, tager fat i tømmerne og strammer dem gevaldigt op. Hvis I strammer tømmerne op på en gang, giver det vel mere end den dobbelte effekt.
Vi syntes ikke det er for meget forlangt, at I sørger for at cykelstien er fiks og færdig til 15. juni 2022 og dermed klar til de mange turister, vi alle ønsker rundt i vores del af Danmark.
På et år burde det være muligt at anlægge en dobbeltrettet cykelsti på ca.1,7 km. Det er muligt, at der skal planlægges lidt ekstra.
Dette er sendt på opfordring af alle dem der lavede støtteerklæringerne og på anden måde har bakket op om, at få det Danske Folketing gjort opmærksom på, at det at færdes på strækningen, er med livet som indsats.
Vi ønsker et skrifteligt svar og bekræftelse på at cykelstien er fix og færdig 15. juni 2022
Svaret ønskes sendt til Skive Kommune og på min mail.: john@johnep.dk   snarest muligt.
Skrevet på vegne af alle brugerne af Rute 26 fra Harre til Nautrup Bakke  (Nautrupvej) 7870 Roslev

Formanden for Business Skive, Gregers Frederiksen har læst brevet og er ikke i tvivl om at et samlet erhvervsliv bakker op om, at det er alt for sent den cykelsti kommer, den bør være klar forår 2022.

Med venlig hilsen
John E. Pedersen
Sallingsundvej 93 Harre
7870 Roslev
Mail.: john@johnep.dk

=====================================

Vi følger meget hurtigt op på brevet fra vores Borgmester.

—-

Svaret fra vores Borgmester 22.06.2021 mht projektering af cykelstien    Klik her og se i en PDF fil 

 

******

.                    .En kæmpe overraskelse.

Til et planlagt møde hos Peter Toft, kom Salling Avis pludselig og overraskede mig med månedens buket for marts 2021, som jeg skulle have i forbindelse cykelstien mellem Harre og Nautrup Bakke.
For at få projektet cykelsti gennemført, var jeg nød til at spørge om hjælp her på Harrevig egnen og oplandet hertil.
Der kom en fantastisk mange støtteerklæringer fra private og erhvervslivet, samt rigtig mange foreninger af forskellig slags, både fra Salling og Mors.
Salling Avis – Skive Folkeblad – Nordjyske medie har skrevet mange gode artikler om cykelstien, som også har påvirket resultat hos Transportministeren, samt de partier der var med i forliget i Det Danske Folketing. Vores borgmester i Skive kommune Peder Chr. Kirkegaard har også støttet projekt cykelsti på de områder der var muligt for ham. En tak til alle der har givet deres bidrag på forskellige måder.
Jeg takker alle dem der har forslået og dem der har indstillet mig til månedens buket.
Det har været en fantastisk oplevelse, at være tovholder i projekt cykelsti.

Med venlig hilsen John E. Pedersen Harre

Se evt. videoen ved klik>>>>  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007078816258

 
Så får vi vores cykelsti.
Her på siden er aftaletekst og den pressemeddelelsen i en pdf filer, der ligger på transportministeriets hjemmeside.
Klik på link herunder og se.
Pressemeddelelse.cykelfremme           Aftaletekst << Skroler ned for at se Aftaletekst.  
Klik evt også på dette link.: 87 millioner til cykelstier i Midt- og Vestjylland | TV MIDTVEST
I dag den 16. februar 2021 offentliggør transportministeriet, hvordan partierne bag finansloven (S, Ø, SF, R, ALT) har besluttet at udmønte de 520 mio. kr., der er afsat til fremme af cyklisme. I den forbindelse er det besluttet at afsætte 16 mio. kr. til en cykelsti mellem Harre og Nautrupvej langs rute 26. I den forbindelse er I velkomne til at benytte nedenstående citat fra mig, eller kontakte mig ved spørgsmål
”Jeg er rigtig glad for, at der er penge fra den finanslovens cykelpulje, som nu kommer til at gå til cykelstiprojektet Harre-Nautrupvej. Nu bliver det lettere at sætte sig på cyklen og nyde Sallings smukke natur på en sikker måde. Senere på året kommer vi til at diskutere meget mere infrastruktur, når regeringen fremlægger en plan for grøn mobilitet og nye vejinvesteringer.”
Om projektet: Cykelsti Harre – Nautrupvej, Rute 26, Skive (16 mio. kr.)
Projektets formål er at øge sikkerheden og trygheden for cyklister, herunder lokale og turister, langs Brovej på strækningen mellem Harre og Nautrupvej, hvorfra der er forbindelse til Glyngøre. Projektet omhandler etableringen af en dobbeltrettet cykelsti mellem Harre og Nautrupvej. Strækningen er i alt ca. 2 kilometer lang. Den lokale hastighedsbegrænsning på Brovej er 90 km/t og med smalle kantbaner, hvilket gør strækningen uegnet til cykeltrafik.
Med venlig hilsen Anne Paulin Medlem af Folketinget (S)
Christiansborg 1240 København K Tlf.   +45 3337 5500  Dir.   +45 3337 4023

Anne.Paulin@ft.dk www.ft.dk
Vi takker alle.
Gruppen omkring opgaven, takker alle for de fanatiske støtteerklæringer, både fra private og mange forskellige erhverv, alle dem herfra Harrevig-egnen, ja for et meget stort område rundt om os. Det har været en spændene opgave. at være tovholder på dette projekt.
Kontakt personer for spørgsmål vedrørende rute 26 mellem Harre og Nautrup Bakke.
Direktør Destination Limfjorden.
Att.: Kristina Lehmann Schjøtt 
Mobil:+45 21490730   Mail.:  kls@destinationlimfjorden.dk
www.destinationlimfjorden.dk
Toft Care A/S
Direktør. Ejer.  Att.: Peter Høyer Toft  
Mobil: +45 26252527    Mail.: pt@toft-group.dkSmedevej 1, Harre 7870 Roslev  www.toft-care.dk 
Salling Entreprenørfirma A/S
Salling Kloakservice ApS
Direktør. Ejer.
Att.: Gregers Frederiksen
Mobil +45 30921901  Mail.: Gregers@entr.dk  Viumvej 22  7870 Roslev     www.salling-entreprenor.dk
“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
     Med venlig hilsen
     John E. Pedersen   
     Mail.: john@johnep.dk   Direkte tlf. 20 670977         
====================
Opfordring til private og firmaer om en støtteerklæring fra jer alle, sendes på mail john@johnep.dk
Lidt information om Rute 26 og et ønske om at få en støtteerklæring fra jer, som skal bruges til det Danske Folketing for at få en cykelsti langs Rute 26.
Hjælp os og jer selv med en støtteerklæring.
Til alle jer der færdes på Rute 26
Vi søger jeres hjælp til at få lavet en cykelsti langs Rute 26 fra Harre og til Nautrup Bakke (Nautrupvej)
Til en evt. støtteerklæring kan de emner herunder måske bruges af jer.
Der har været gentagne besøg af ministre og politikker uden der er skete mere. Alle gav os ret i at det er livsfarlig for de bløde trafikanter.
Der blevet lovet, at der kom en cykelsti, da der var ekspropriation af arealer i midten af halvfjerdserne.
Der er lige nu fra 10 cm plads til de bløde trafikkanter. Det vil sige at et cykelstyr altid være ude på vejen ved lastbilerne.
Der må lovligt køres op til 90 km i timen sammen med cykler med evt. en cykelanhænger og knallerter. Samt handicap knallert på 3 eller 4 hjul, umuligt i dag.
Skolebussen skal hente og bringe børn på strækningen. Hvornår banker der en bil op bag i skolebussen med 90 km.t.
Venstresving på strækningen for dem der bor der. Hvornår banker der igen en bil op i en der skal svinge til venstre.
Alt for mange cykelturister fravælger strækningen. Det er skidt for både Salling og Mors.
Jeres støtteerklæring bliver sendt til Transportordførerne og transportministeren, samt Salling Avis.
Støtteerklæringen sendes på mail.: john@johnep.dkJeg er også klar til evt. spørgsmål  john@johnep.dk  eller 20670977
Støtteerklæringerne skal helst være i Det Danske Folketing en af de første arbejdsdage i det nye år.
Da skal de projekter udvælges der vil få midler til cykelstier langs statsvejene.
—–
Klik evt. på linket herunder og se det der var i Salling Avisen om Rute 26
https://issuu.com/sallingavis/docs/salling_avis_51-2020     Se forsiden og side 6 og 7  
Opråb fra Salling: 
Nu vil vi have en cykelsti mellem Harre og Nautrup Bakke.    
Så er det nu, at vi skal op på tæerne, så vi kan komme op på cyklen mellem Harre og Nautrup Bakke igen.
(Kaldet dødsruten med vanvidsbilister, hvor biler må køre 90 km. t. sammen med cykler, knallerter, skolebussen med stop og start og langsomtkørende landbrugsmaskiner med mere.)
Kan du huske, hvor lang tid der er kæmpet for den cykelsti, som blev lovet, da vejen blev bygget?
Broerne over og under Rute 26 blev påbegyndt bygget i 1968. Sallingsundbroen blev indviet den 30. maj 1978.
Allerede under ekspropriation af jorden til Rute 26, blev der lovet en cykelsti på strækningen. Hvor lang tid er der fra 1968 og til dato? – ja prøv at regne på det, men tallet kan meget vel få dig til at føle, at denne sag er lige vel meget til grin. Hvorfor blev det aldrig, som borgerne blev lovet? Det er åbenbart for nemt at løbe fra en aftale, med det resultat at andre skal sætte liv og lemmer på spil.
De seneste trafiktal på Rute 26 oplyst af vejdirektoratet er 10.803 køretøjet per døgn. Der findes endnu ikke nogle tilgængelige tal for, hvor stor en del af dem, der er vanvidsbilister, men den slags bilister er også på vejen, og de er med til at gøre ruten mere farlig.
Myndigheder bør stoppe vanvidsbilisterne nu. Har politiet ikke udstyret til det, bør det vel skaffes, f.eks. biler med det rigtige fotoudstyr. Hvad med at få flyttet nogle af de ekstra lange kabler til AK fotovogne fra Sjælland til (Hovedlandet) Jylland, sådan at kablerne er ligeligt fordelt.    
Vi ved godt, at vejdirektoratet siger, at der sker få dødsulykker på strækningen, hvor cykler og knallerter er indblandet, men grunden til det er jo, at alle bare lidt fornuftige mennesker kan se, at det er med livet som indsats at begive sig ud på strækningen på cykel eller knallert.
De forskellige myndigheder foreslår samtidig, at vi skal cykle mere. Tag cyklen til og fra arbejde, tiltræk cykelturister, lær skolebørn at cykle, lyder det.
Hvorfor cykler I ikke bare en anden vej, spørger andre. Vi er nogle i området, der ved, at der kan cykles en omvej på knap otte kilometer, men det kan godt blive en lang tur, hvis der 10 kilometers cykeltur, før du når omvejen, og 9 kilometer efter omvejen. Det blev vel cirka 25 kilometer total på cykel – og så hjem igen. I Salling er eksemplet ikke urealistisk for de lokale cyklister.
Jeg mener, at vi nu er nået dertil, at projekt cykelsti mellem Harre og Nautrup Bakke bør gennemføres omgående.
Det kan kun gå for langsomt! 
16,december 2020
“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
    Med venlig hilsen      John E. Pedersen  
     Mail.: john@johnep.dk   Direkte tlf. 20 670977         

Cykelsti mellem Harre og Nautrup Bakke.         d. 9.december 2020

Nu skal vi op på tæerne igen. Det er lige nu, vi har en rigtig god chance.
Har du/I et forslag / kommentar til hvordan vi får politikkerne til at vælge at gennemføre projektet med en cykelsti på ( dødsruten ) mellem Harre og Nautrup Bakke?
Skriv dit forslag / kommentar til Helle ved Salling Avis på mail.: jou@sallingavis.dk  ( Direkte telefon 41786891)
Skriv også dit telefon nummer, har Helle spørgsmål, ringer hun til dig.
Det er lige nu, vi kan påvirke politikerne, lad os komme i gang.

Det herunder er skrevet af Helle fra Salling Avis.
Lokal cykelsti er udvalgt til politisk prioritering.
Ny landspolitisk aftale om cykelstier sender måske 16 millioner til Salling.
I mere end 40 år har borgerne i Salling kæmpet for at få en cykelsti mellem Harre og Nautrup Bakke og nu er realiseringen rykket et skridt nærmere. I hvert tilfælde er politikerne på Christiansborg blevet opmærksomme på cyklisternes kår på en strækning mellem Harre og Nautrupvej, og Vejdirektoratet har projekteret, hvad anlæggelsen af en cykelsti på strækningen konkret vil indebære.
Projektet er nemlig et af i alt 24 udvalgte projekter, som er sendt til videre politisk behandling.
Salling Avis har løbende gennem en længere årrække skrevet om Dødsruten, som strækningen på Rute 26, hvor cyklister i dag cykler mellem Harre og Nautrup, kaldes lokalt, og borgerne har både haft ministerbesøg og inviteret folketingsmedlemmer på cykelture langs ruten – men indtil nu uden resultat. Avisen har også tidligere været i kontakt med transportminister Benny Engelbrecht, der udtrykte sin forståelse for borgerne afmagt og utryghed i Salling.
At ruten nu er projekteret og sendt ud til en kommende politisk prioritering er dog det mest konkrete udspil, borgerne indtil nu har mødt vedrørende cykelstien.
Ikke afgjort endnu
Det er regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre, der har indgået aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten. I den forbindelse har partierne øremærket 520 millioner kroner til investeringer i at fremme cyklismen. Pengene fordeles mellem cykelprojekter på statsvejnettet og til en medfinansieringspulje til projekter på kommunale veje.
Intet er dog besluttet endeligt endnu. Pengene til cykelprojekter fordeles således, at der afsættes 30 millioner kroner i 2021 og 170 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til anlæg af cykelstier langs statsvejene. Der er ikke udvalgt bestemte projekter, som midlerne skal gå til endnu, men Vejdirektoratet har udarbejdet en liste over relevante cykelprojekter, som eventuelt kan få del i midlerne fra aftalen. Der er 24 projekter på listen, der vil kunne gennemføres i årene 2021 til 2025, og blandt disse er strækningen mellem Harre og Nautrupvej.
Projektet omhandler etableringen af en dobbeltrettet cykelsti mellem Harre og Nautrupvej på den nordlige side af Brovej. Strækningen er i alt cirka to 2 kilometer lang. Den lokale hastighedsbegrænsning på Brovej er 90 km/t og med smalle kantbaner, hvilket gør strækningen uegnet til cykeltrafik, skriver Vejdirektoratet i sin projektbeskrivelse. Ved Harre tilkobles den nye cykelsti en eksisterende blind boligvej, og ved Nautrupvej føres cykelstien ind til en eksisterende markoverkørsel som bibeholdes og ombygges. Cyklister kan herfra fortsætte via Nautrupvej, og ingen ville i givet fald mere behøve cykle langs Rute 26.

“Et godt samfund husker sin fortid, forstår sin nutid og diskuterer sin fremtid! “
    Med venlig hilsen  John E. Pedersen  
    Mail.: john@johnep.dk   Direkte tlf. 20 670977